گر ز مسیح پرسدت
مرده چگونه زنده کرد !؟
بوسه بده به پیش او
بر لب ما که، اینچنین
2021/09/29 - 09:13
پیوست عکس:
1556596049807579_large.jpg
1556596049807579_large.jpg · 500x500px, 112KB
دیدگاه
-roya-

اونوقت مسیح ناراحت نمیشه بنظرت؟ خخخخ

1400/07/7 - 09:17 ·
majid_f45

بعید میدونم انقدر حسود باشه خخخ

1400/07/7 - 09:18 ·
-roya-

خخخ بخاطر حسادت نمیگم
میگم ناراحت میشه ک معجزه‌ش با ی بوس زیر سوال رفت خخخخ

1400/07/7 - 09:21 ·
majid_f45

مگر نه اینکه بوسه از معجزاته پس چرا زیر سوال بره ؟خخخ

1400/07/7 - 09:27 ·
-roya-

من نمی‌دونستم خخخ

1400/07/7 - 09:29 ·
majid_f45

مگه میشه ندونی وقتی مامنت بوست میکرد ودردهات فراموش میشد...

1400/07/7 - 09:47 ·
-roya-

الان ک گفتی دقت کردم...

1400/07/7 - 09:50 ·
majid_f45

پس به معجزه بوسه ایمان داشته باش

1400/07/7 - 09:53 ·
-roya-

قبول...

1400/07/7 - 09:54 ·
majid_f45

افرین قبول شدی.خدارو شکر این همه خرج مدرسه غیر انتفاعی کردم بی فایده نبود

1400/07/7 - 10:02 ·
-roya-

خخخ آره با هزار مصیبت بالاخره ی ۱۰ گرفتم و تموم کردم

1400/07/7 - 10:03 ·
majid_f45

اونم 9/75 بود با رشوه شد 10 خخخخخ

1400/07/7 - 10:04 ·
-roya-

واااااای خخخخ لو رفتم ک خخخ

1400/07/7 - 10:05 ·
majid_f45

پ.ن.پ فکر کردی زرنگی خخخخ

1400/07/7 - 10:13 ·
-roya-

خخخخ زرنگ بودم ک با هزارتا تقلب ۹ نمی‌شدم خخخ

1400/07/7 - 10:15 ·
majid_f45

افرین به تو خخخ

1400/07/7 - 10:20 ·
-roya-

خخخ

1400/07/7 - 10:45 ·