کاش ماه همیشه پشت ابر بماند، نمیخواهم بدانم شب مهتاب بی من چه میکنی....
2021/09/29 - 10:32
دیدگاه
saeed37

داره زندگیشو میکنه بیخیال تو و بقیه
رااااحت بی دقدقه

1400/07/7 - 11:09 ·
majid_f45

خدارو شکر خخخ

1400/07/7 - 11:23 ·