بگذار لبانم را به گناه بوسیدنت آلوده کنم....!
.
مخ زدن به این میگناimg src=
سر طرف منت هم میزاری...!
2021/09/29 - 10:42
دیدگاه
saeed37

احسنتتتتتتتتت استااااددد

1400/07/7 - 10:54 ·
majid_f45

سلام استاد بزرگ ببخشین دیر رسیدن جسارت کردم خخخخ

1400/07/7 - 10:56 ·
saeed37

{-33-}سلام از ما
من شاگرد تنبل کلاس هم نیستم در این زمینه استااااددد
{-27-}

1400/07/7 - 10:59 ·
majid_f45

شکسته بندی نفرمایید استاد خخخخ

1400/07/7 - 10:59 ·
saeed37

{-33-}{-17-}آخییی
{-18-}

1400/07/7 - 11:03 ·
saeed37

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا میکردی ... .
مصداق منه این مثل
{-33-}

1400/07/7 - 11:04 ·
majid_f45

دوا نمودی اما با دعوا خخخخ

1400/07/7 - 11:23 ·
saeed37

نه باباااا دوا نشد {-18-}

1400/07/7 - 11:28 ·
majid_f45

اخی چرا مگه خدای نکرده کرونا داشت خخخ

1400/07/7 - 11:29 ·
saeed37

{-33-}فک کنم
{-27-}

1400/07/7 - 11:30 ·
majid_f45

چند بار گفتم با شاسی بلند برو سراغش ؟خخخ

1400/07/7 - 11:31 ·
saeed37

شاسی بلند کجا بود
{-33-}

1400/07/7 - 11:39 ·
saeed37

{-21-}{-33-}سواری پرشیا lx دارم مدل 1400
{-27-}

1400/07/7 - 11:40 ·
majid_f45

خب اگه سفید باشه عکس سمند بزنی روش حله خخخخ

1400/07/7 - 11:45 ·
saeed37

{-33-}سفید خوشگل ناز
{-27-}

1400/07/7 - 11:45 ·
majid_f45

خر اسب سفید هم که داری حله خخخ

1400/07/7 - 11:49 ·
saeed37

صفر همش 7 تا کارکرد داره . باهاش میرم مطب و برمی‌گردم
{-18-}

1400/07/7 - 11:50 ·
majid_f45

خوبه دیگه زیاد اینور اونور نرو خط بی افته باز ولت میکنن تنها میمونی خخخ

1400/07/7 - 11:57 ·
saeed37

جهنددمممم {-33-}

1400/07/7 - 12:33 ·