دوستی میگفت:
وقتی دلت تنگِ کسی میشه؛ حاشیه نرو، قصیده نباف!
صاف و پوست کنده برو بهش بگو:"فلانی دلم برات تنگ شده"...
تهش اینه که میگه:"ممنون،لطف داری" ،
یا شاید تو بهترین حالتِ ممکن بگه:"منم همینطور".
حداقلش اینه که پیشِ دلِ خودت شرمنده نیستی،حرفشو زدی و آرومش کردی!
بعداً پشیمون نمیشی که چرا اون روز حرف دلمو نزدم،شاید معجزه ای میشد...
2021/09/29 - 14:59