بمیرم چشم مستت را که
جانم زنده می‌دارد ... ❤️

2021/09/30 - 13:54
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۱۰۹۰۲_۱۷۵۲۲۸.jpg
IMG_۲۰۲۱۰۹۰۲_۱۷۵۲۲۸.jpg · 972x972px, 156KB