و درد
به‌ مویرگ‌هایمان رسیده بود
اما هنوز لبخند می‌زدیم...
2021/09/30 - 21:57 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
Screenshot_2021-09-30-16-39-11-1.png
Screenshot_2021-09-30-16-39-11-1.png · 720x717px, 782KB
دیدگاه
Amiiir

هر روز پاییزه

1400/07/8 - 22:12 ·
mahtaa-72

{-35-}

1400/07/8 - 22:13 ·
Mahpar

{-35-}

1400/07/8 - 23:11 ·
mahtaa-72

{-41-}فدای تو{-35-}

1400/07/8 - 23:55 ·
Mahpar

{-35-}قریونت{-7-}

1400/07/9 - 00:01 ·