خودت را به آن راه نزن

مقصد ما یکی ست.
2021/10/02 - 14:46
دیدگاه
eryt

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
دکتر ملا مجید مقدس تهرونی مقدم چطورند
ما که همیشه همین جایم شما همیشه خودتون رو به کوچه های مجید چپی می زنید.خخخخخ

1400/07/10 - 14:52 ·
majid_f45

سلام بله رویت شدین ودر تیر رس هستین فقط حیف که ننه لنگ دمپایشو گم کرده خخخ

1400/07/10 - 14:53 ·
eryt

عخی چیه باز امار دادی چرا ایطوری می کنی هان.خخخخخخخ

1400/07/10 - 15:01 ·
majid_f45

نه بنده خدا اگر میخواستم امار بدم که میگفتم دمپایشو کجا قایم کردی خخخخ

1400/07/10 - 15:04 ·
eryt

ینی معلوم هست دمپایش زیر من هست کجاش پیداست الکی نگو.خخخخخخ

1400/07/10 - 15:06 ·
majid_f45

از دمپایی چیزیی معلوم نیست ولی قری ایزی تابلو کرد کار را خخخ

1400/07/10 - 15:07 ·
eryt

عخی نگو نه بدو که فهمیده دارعه میادش تیر برق کجاست من پشتش قایم بشم.خخخخخخ

1400/07/10 - 15:08 ·
majid_f45

تیر وکه بجای خلال دندون براداشتی برای خارش پشتتت خخخ

1400/07/10 - 15:13 ·