یه مدل جدا شدن داریم؛
خیلی دوطرف همو دوست دارن و مشکلی هم نیست
ولی میدونن باهم هیچ آینده‌ای ندارن و جدا میشن،
این میتونه بدترین نوع جدا شدن باشه ..❤

[لینک ضمیمه]

2021/10/02 - 18:04
دیدگاه
mohsen3335

{-35-}

1400/07/10 - 20:36 ·
-extraordinary-

{-a107-}

1400/07/10 - 20:41 ·
roya15

لایکی

1400/07/10 - 23:08 ·
-extraordinary-

لایک به نگاهت{-41-}

1400/07/11 - 17:48 ·