کوله باریست پر از هیچ
‏که بر شانه ماست ...
‏گله از دست کسی نیست
‏مقصر دل دیوانه ماست

2021/10/02 - 18:08
پیوست عکس:
f17eabdbcc7d3d776cb8827163e8e705.jpg
f17eabdbcc7d3d776cb8827163e8e705.jpg · 600x1028px, 85KB
دیدگاه
saeed37

لخته چرا

1400/07/10 - 18:11 ·
yasi

چشات لخت میبینه لباس داره که{-34-}

1400/07/10 - 18:15 ·
saeed37

خااع

1400/07/10 - 19:33 ·
yasi

{-36-}

1400/07/10 - 19:42 ·