حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم
بد جور شکسته است دلم حال ندارم
درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز
از حس پریدن پرم و بال ندارم
2021/10/04 - 08:40 در بوشهری ها
دیدگاه
Reza14

کلن حال نداری تنبل

1400/07/12 - 15:39 ·
ber99keh

اصلا کلا کسل و گرفته ام

1400/07/12 - 16:39 ·
Reza14

خدا رحمت کنه سان جون چون تانگو ، افسردگی پس از مرگ همسر گرفتی خوب میشی

1400/07/12 - 16:40 ·
ber99keh

دیوونه {-7-}

1400/07/16 - 13:54 ·
Reza14

ممنان {-7-}

1400/07/17 - 11:59 ·
ber99keh

خواهشات {-11-}

1400/07/17 - 12:12 ·
Reza14

خوبی ابجی چخبر {-7-}

1400/07/17 - 12:13 ·
ber99keh

شکر خوبم داداش رضا.سلامتی.تو چه خبر

1400/07/17 - 12:19 ·
Reza14

شکر خوبم هی نفسی میاد نیاد هم میدن نفس {-7-} تو چی کجای عالم هستی هستی ابجی ان شالله حال دلت رو ب مستی

1400/07/17 - 12:22 ·
ber99keh

نفس میدن هان بزنم لهت کنم {-a199-}

1400/07/17 - 12:24 ·
ber99keh

منم تو عالم خودم هستم مثل همیشه {-11-}

1400/07/17 - 12:25 ·
Reza14

نه از اونا {-7-}{-18-}
کسیو از اقسا نقاط گیتی وارد عالم خودت نکردی لاجرم ابجی ؟ {-7-}

1400/07/17 - 12:38 ·
ber99keh

نه عالم خودم بهتره {-7-}

1400/07/17 - 12:39 ·
Reza14

عالمتو انالیز کن ببینم چه اپشنهای داره {-7-}

1400/07/17 - 12:41 ·
ber99keh

{-36-}{-30-}آنالیز کردم آپشن خاصی نداره.فقط میگه تنها باش

1400/07/17 - 12:47 ·
Reza14

یعنی الان ی کیس خوب باشه دست رد میزنی ، ی مورد از کشور دوست همسایه هند {-7-}

1400/07/17 - 12:53 ·
ber99keh

چین کم بود هندو کجای دلم بذارم {-18-}

1400/07/17 - 12:54 ·
Reza14

چین گذشت فراموشش کن ، هند کشور قشنگیه ی راجا پیدا کنم برات راج کاپور ی امیر خانی چیزی {-7-}

1400/07/17 - 12:57 ·
ber99keh

اگه اینجوری پس واسه خودت هم زن هندی پیدا کن تنها نباشم اونجا {-7-}

1400/07/17 - 12:58 ·
Reza14

حتمن از همون سبزه مبزه ها تودل برو های صدا ظریف لوند {-7-} دلم میخواد رو شیشه برام برقصه {-18-} وگرنه قبول نیس

1400/07/17 - 13:04 ·
ber99keh

نه بابا چیز دیگه نمیخای یه وقت خجالت نکش{-11-}

1400/07/17 - 14:04 ·
Reza14

ن یه دونه کافیه همش یکی {-7-}

1400/07/17 - 14:06 ·
ber99keh

چه عجب به یکی رضایت دادی تو {-7-}

1400/07/17 - 14:10 ·
Reza14

همون یکی یکی به نوبت باید رضایت داد{-7-}

1400/07/17 - 14:14 ·
ber99keh

چش سفید دیگه چی{-18-}

1400/07/17 - 14:15 ·
Reza14

به خودت فک کن میخوام تنها نباشی تو کشور غریب{-18-}

1400/07/17 - 14:18 ·
ber99keh

{-6-}اینجوری که بازم تنها یکی یکی دیگه آبجی فراموش{-5-}

1400/07/17 - 14:19 ·
ber99keh

پس همون تنهایی خودم بهتره{-11-}

1400/07/17 - 14:20 ·
Reza14

ن ابجی تو تنهایی منم یه دونه داداشت ده تا داداش نداری که ولیمیشه انبوهی از زن داداش داشته باشی ازشهرهای مختلف دهلی ، تبت ، پامیر ، کشمیر {-7-} باید رسیدگی کنی بعنوان خواهر شوهر وقتتو دارم پر میکنم {-18-}

1400/07/17 - 14:22 ·
ber99keh

نمیخام این همه دخالت کن تو زندگیم{-6-}

1400/07/17 - 14:24 ·
ber99keh

از قدیم گفتن زن یکی خدا بکی {-7-}

1400/07/17 - 14:24 ·
Reza14

دخالت نکنی منو قورت میدن {-18-}
یکی یکیشون

1400/07/17 - 14:28 ·
ber99keh

اصلا حرفشم نزن.منو دخالت دور از هم هستیم.وقتی چهارتا چهارتا دلبر انتخاب می کردی باید فکر اینجاشم می کردی {-33-}

1400/07/17 - 14:40 ·
Reza14

تو ابجیمی منو ب تو سپردن ، کی گفتم چار تا چار تا گفتم یکی پس از دیگری {-18-}

1400/07/17 - 14:45 ·
ber99keh

یکی پس از دیگری میشه همون چهارتا چهارتا {-18-}

1400/07/17 - 14:46 ·
Reza14

اوووو کو تا یکی بشه چارتا زمان بره {-18-}

1400/07/17 - 14:48 ·
ber99keh

{-1-}واسه تو کار سختی نیست{-7-}

1400/07/17 - 14:51 ·
Reza14

چیکار کنم کار سخت برا مرده ابجی باید سنگ زیرین اسیا باشم {-7-} البته اغلب اوقات سنگ روی اسیابم {-18-}

1400/07/17 - 14:53 ·
ber99keh

{-18-}شیطونی دیگه دیوونه{-18-}

1400/07/17 - 14:54 ·
Reza14

مبرام از شیاطین ابجی {-18-}

1400/07/17 - 14:57 ·
ber99keh

تو خود شیطونم درس میدی {-18-}

1400/07/17 - 15:00 ·
Reza14

دروس عمومیه تخصوصیو نه من درس نمیدم {-18-}

1400/07/17 - 15:05 ·
ber99keh

تو استاد تمامی همه چیزو درس میدی{-18-}

1400/07/17 - 15:12 ·
Reza14

بایدم تعریفو بکنی ابجیمی خو {-18-}

1400/07/17 - 15:15 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/17 - 16:15 ·

باز نشر توسط