...

2021/10/04 - 08:43
پیوست عکس:
97864520780852.jpg
97864520780852.jpg · 1079x1282px, 183KB
دیدگاه
yasi

چه رمز با حالی{-35-}

1400/07/12 - 08:51 ·
masood

آره ، کاش مُسری و فراگیر بشه

1400/07/12 - 08:54 ·
yasi

بنظرم وقتی عمر میگذره فقط حسرت لحظه های که میشد مهربونتر باشیم با دیگران و نبودیم رو دلمون میمونه من که به گذشته نگاه میکنم همینه... کاش{-35-}

1400/07/12 - 08:57 ·
masood

به قول یکی از کاربران ، به شدت موافقــــم
شکی درش نیس {-35-}

1400/07/12 - 09:00 ·
yasi

{-a154-}

1400/07/12 - 09:01 ·