من به دنبال خودم می گردم من خودم گم شده ام
شما عبارت "من به دنبال خودم می گردم ..." را انتخاب کرده اید ، جستجو در فرهنگ لغت برای یک کلمه انجام می شود و لطفا یک کلمه را فقط انتخاب نمائید.

من به دنبال خودم می گردم
من خودم گم شده ام
من از آغاز جهان گم شده ام
ز من گمشده آیا تو نشانی داری؟
تو خودت پیدایی ؟
هان ! نکند گم شده ای ؟
من که از روز ازل گم شده ام
تو اگر پیدایی
کمکم کن شاید
که نشانی یابم
ز خودم یا که ز تو
یادم آمد انگار
که به من می گفتند
پدرم آدم بود
مادرم ... هان
2021/10/04 - 10:21 در بوشهری ها
دیدگاه
ber99keh

من به دنبال خودم می گردم من خودم گم شده ام
شما عبارت "من به دنبال خودم می گردم ..." را انتخاب کرده اید ، جستجو در فرهنگ لغت برای یک کلمه انجام می شود و لطفا یک کلمه را فقط انتخاب نمائید.

من به دنبال خودم می گردم
من خودم گم شده ام
من از آغاز جهان گم شده ام
ز من گمشده آیا تو نشانی داری؟
تو خودت پیدایی ؟
هان ! نکند گم شده ای ؟
من که از روز ازل گم شده ام
تو اگر پیدایی
کمکم کن شاید
که نشانی یابم
ز خودم یا که ز تو
یادم آمد انگار
که به من می گفتند
پدرم آدم بود
مادرم ... هان ! آری ، مادرم حوا بود
تو بگو ای همزاد
ز خودت نام و نشانی داری؟
من که دیگر چیزی ز خودم یادم نیست
من ، تو ، آنها ، اینجا
همه سرگردانیم
ما همه حیرانیم
ما همه گم شده ایم
بهتر آن است که با یکدیگر
پی پیدا شدن خود باشیم
ما همه گم شده ایم
ما همه گم شده ایم.

شاعر امیر طاهری کندر

1400/07/12 - 10:21 ·
saeed37

{-37-}{-37-}{-37-}{-35-}{-35-}

1400/07/12 - 11:47 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/12 - 12:01 ·