شازده کوچولو گفت :
بعضی عشق ها عشق نیست، دیوانگیه
روباه گفت :عشقی که توش دیوانگی نباشه ، عشق نیست،
فقط حس عادته....!


[لینک ضمیمه]
2021/10/04 - 17:36