همه عمر برندارم
سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم
که تو در دلم نشستی...

2021/10/04 - 18:58
پیوست عکس:
5069bf31c23940fb8e8484649e919f63.jpg
5069bf31c23940fb8e8484649e919f63.jpg · 442x750px, 53KB
دیدگاه
mohsen3335

لایککک

1400/07/12 - 18:59 ·
yasi

مرسی محسن{-35-}

1400/07/12 - 18:59 ·
masood

زیبـــا و لایکــــــ {-37-}

1400/07/12 - 19:04 ·
yasi

{-29-}مرسی مسعود نگاهت زیباست{-35-}

1400/07/12 - 19:05 ·
roya15

لایکی عزیزم {-23-}

1400/07/12 - 21:04 ·
yasi

{-49-}فداتم نفس {-23-}

1400/07/12 - 21:15 ·
saeed37

{-36-}{-14-}{-24-}{-36-}

1400/07/12 - 21:19 ·
yasi

به حاج آغا الان میگم حجابش رعایت کنه{-7-}

1400/07/12 - 21:22 ·
saeed37

حاج آغا که خودتی
{-42-}{-36-}
چرا بیرون زده سینه هاش
{-30-}

1400/07/12 - 21:24 ·
yasi

صد رحمت به سانسورچی صداو سیما {-18-} دعواش میکنم اصن چادر بپوشه حاج آغا {-a83-}

1400/07/12 - 21:26 ·
saeed37

باز گفت حاج آغا .. این آغا یعنی خانوم
آقا این یعنی مرد .. خودت حاج آغایی

1400/07/12 - 21:27 ·
yasi

به کدوم زبونی آغا یعنی خانوم؟؟؟

1400/07/12 - 21:28 ·
saeed37

زبون فارسی

1400/07/12 - 21:30 ·
yasi

فارسی آغا و آقا یکیه {-36-}

1400/07/12 - 21:31 ·
saeed37

کی گفته یکیه؟
برو تحقیق کن اول

1400/07/12 - 21:35 ·
saeed37

[لینک ضمیمه]

1400/07/12 - 21:37 ·
yasi

الان سرچ کردم ترکی و مغولی اره اون مدلیه که میگی حالا باشه میگم حاج آقا

1400/07/12 - 21:38 ·
yasi

{-18-}{-18-}

1400/07/12 - 21:39 ·
saeed37

{-33-}فارسی هم معنی خانوم میده کچل خانوم
{-27-}

1400/07/12 - 21:40 ·
yasi

همشون اصلاح میکنم جهت عذرخواهی البته خانم بودن که افتخاره نصیب هر کی نمیشه

1400/07/12 - 21:41 ·
yasi

نشد اصلاح بشن

1400/07/12 - 21:44 ·
saeed37

{-35-}{-41-}عیب نداره قربونت
{-35-}

1400/07/12 - 21:50 ·
yasi

خب باز خوبه حجاب این بانوی محترم فراموش شد{-7-} {-35-}

1400/07/12 - 21:51 ·
saeed37

{-18-}{-24-}

1400/07/12 - 22:05 ·
yasi

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/12 - 22:05 ·
saeed37

{-33-}{-21-}{-27-}{-35-}{-17-}

1400/07/12 - 22:17 ·
saeed37

{-27-}لامصب هنوز چشمم میوفته به سینه هاش

{-18-}

1400/07/12 - 22:17 ·
yasi

{-15-}{-15-}{-15-} خو عدم بزن {-36-}

1400/07/12 - 22:19 ·
saeed37

{-14-}کوفتتتتت نزار از این عکسا
{-15-}

1400/07/12 - 22:22 ·
yasi

{-18-}{-18-} عکس به این خوبی و زیبایی {-18-} چشات به دیدن زیبایی عادت بده{-18-}

1400/07/12 - 22:24 ·
saeed37

{-18-}{-17-}{-18-}

1400/07/12 - 22:30 ·
yasi

{-7-}

1400/07/12 - 22:31 ·