.#شمالی


[لینک ضمیمه]
2021/10/04 - 23:52
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۱۱۰۰۴_۰۹۳۵۱۰.jpg
IMG_۲۰۲۱۱۰۰۴_۰۹۳۵۱۰.jpg · 1055x1630px, 169KB
دیدگاه
yasi

چند روز پیش یه کلیپ دیدم اگه ساختگی نباشه یه سالن ورزشی خارجی پخشش میکرد

1400/07/13 - 00:01 ·
saeed37

{-18-}{-18-}

1400/07/13 - 00:34 ·
Mahpar

آهنگش ن گذاشتم ..{-18-}

1400/07/13 - 14:03 ·
saeed37

خب من میزارم صبر کن ..


تمی یاری سردمداری مرد نبردی پهلوون مردی
♩♬♫عشق جنگی شلوار پلنگی … میدون داری ته می بنگ بنگی ♩♬♫
اهل داداشون می هواخواشون همش دست به چو می پش مثل کوه
♩♬♫ اهل داداشون می هواخواشون … همش دست به چو می پش مثل کوه ♩♬♫
مردم داری تو سالاری هر که جگر دریار می هواداری
♩♬♫ دادا بریم کوه فقط من و تو … هموچو دادا را پلک نزن چش نکنین خو ♩♬♫

[لینک ضمیمه]

1400/07/13 - 17:52 ·
saeed37

عه خودت گذاشتی که تو پستت کیجاااا

{-40-}{-40-}{-40-}

1400/07/13 - 17:59 ·
Mahpar

{-1-}

1400/07/13 - 22:39 ·
saeed37

{-27-}{-27-}

1400/07/13 - 23:15 ·