مرا تنها گذار
ای چشم تبدار سرگردان!
مرا با رنج بودن تنها گذار
مگذار خواب وجودم را پرپر کند
مگذار از بالش تاریک تنهایی سر بردارم
و به دامن بی‌تار و پود رویاها بیاویزم !...

2021/10/05 - 11:05
پیوست عکس:
96b98fe5e4cb00d1c1ac9ee1e5928192.jpg
96b98fe5e4cb00d1c1ac9ee1e5928192.jpg · 596x900px, 119KB
دیدگاه
saeed37

{-37-}{-37-}{-37-}{-36-}{-36-}{-18-}{-36-}{-36-}

1400/07/13 - 11:18 ·
masood

متن و تصویر زیبــا {-37-}

1400/07/13 - 11:18 ·
yasi

مرسی سعید {-35-}

1400/07/13 - 11:20 ·
yasi

ممنون مسعود نگاهت زیباست{-35-}

1400/07/13 - 11:20 ·
saeed37

فداااا چه خانوم زیباییی

1400/07/13 - 11:23 ·
yasi

چشات زیبا میبینه حاج آقا{-35-}

1400/07/13 - 11:32 ·
saeed37

اوه اوه

1400/07/13 - 11:36 ·
yasi

بازم مرسی سعید{-35-} اوه اوه واسه چیه خب؟

1400/07/13 - 11:38 ·
saeed37

هیچی حاج آقا گفتی {-27-}{-33-}

1400/07/13 - 11:41 ·
sun

عالی بود یاسی {-35-}

1400/07/13 - 11:43 ·
yasi

والا نبودی به حجاب این بندگان خدا گیر نمیدادی سعید

1400/07/13 - 11:46 ·
yasi

نگاهت عالیه شبنم جون{-41-}

1400/07/13 - 11:46 ·
sun

استفاده کردم عزیزم♡♡

1400/07/13 - 11:47 ·
yasi

نوش جونت گلم{-49-}

1400/07/13 - 11:47 ·
saeed37

نیستم عزیززم نیستممممممممممممممم

1400/07/13 - 11:48 ·
yasi

خوبه سعید{-35-}

1400/07/13 - 11:49 ·
sun

جو گیر نشو آقا سعید با یاسی جون بودم خخ

1400/07/13 - 11:49 ·
yasi

فدات شبنم جونم{-23-}

1400/07/13 - 11:52 ·
sun

پاینده باشی {-41-}

1400/07/13 - 11:53 ·
saeed37

منم با شما نبودم شبنم خانوم

1400/07/13 - 11:55 ·
sun

پس صفر صفر خخ

1400/07/13 - 11:56 ·