میگویند عاشق که باشی غرورت را هم برایش میشکنی ! اما من میگویم : نه کسی که از خودش برای کسی بگذرد روزی از او هم‌برای دیگران میگذرد غرورت را حفظ کن … با غرور هم میشود عاشق بود … اگر عشقت درک غرورت را داشته باشد !
2021/10/05 - 11:37
پیوست عکس:
thumb_Mahfel-20214676210451711633418948.8555.jpg
thumb_Mahfel-20214676210451711633418948.8555.jpg · 480x600px, 148KB
دیدگاه
Khazan60

بالاترازعشق غرورودوست داشتن خودمونه

1400/08/25 - 13:01 ·
neda80

دوست داشتن غرور نداره

1400/08/25 - 13:09 ·
Khazan60

تاوقتی واسه خودت ودوست داشتنت وغرورت ارزش قائل نشی عشق سواربرهمه چیزه

1400/08/25 - 13:31 ·
neda80

غرور یه چیزه دوست داشتن چیز دیگه ای . اونیکه برای دوست داشتن بخواد غرورشو بذاره کنار خوب نیست به نظرم

1400/08/25 - 13:33 ·
neda80

مرسی ممنون برای گل{-35-}

1400/08/26 - 20:02 ·
saeed37

قابلی نداشت هر چند خودم گلم

1400/08/26 - 20:04 ·
sinaaa

زیبا بود

1400/08/28 - 12:26 ·
masaud-76

دقیقا... ایول

1400/09/1 - 19:54 ·
neda80

مرسی

1400/09/1 - 20:06 ·
masaud-76

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/1 - 21:55 ·
neda80

ممنون سینا

1400/09/1 - 23:38 ·
masaud-76

خواهش

1400/09/2 - 07:51 ·

باز نشر توسط