من ز فکر تو به خود نیز نمی پردازم
نازنینا تو دل از من به که پرداخته ای؟؟؟

2021/10/05 - 12:45
پیوست عکس:
_-_-7.jpg
_-_-7.jpg · 350x330px, 53KB
دیدگاه
Mahpar

سلام

لطفا دیگه با فری کاری نداشته باشید.
ممنون میشم

1400/07/16 - 00:16 ·
mohammad123

باشه چشم. اما به خدا قسم این حق من نبود...
بهش بگید هیچ وقت نمیبخشمش، تا قیامت من زخمهای که اون بهم زد را فراموش نمیکنم..

1400/07/16 - 00:44 ·
Mahpar

من نه دخالت مبکنم نه قضاوت

حرف فری و من به عنوان ناظر وظیفه داشتم تذکر بدم

1400/07/16 - 22:42 ·
mohammad123

میدونم. ممنونم از شما...
اما به خدا دلم میسوزه واسه اون همه عشق یه طرفه ای که من خرج اون کردم، چقدر واسه نگه داشتنش با همه جنگیدم.. چقدر خودمو براش کوچیک کردم و خورد کردم

1400/07/16 - 22:45 ·
Mahpar

خب دیگه خودتون خورد نکنید ،

1400/07/16 - 22:47 ·
mohammad123

چقدر من احمق بودم، طرفم را خوب نشناختمش...
من چقدر توی دوستی با اون ساده و صادق بودم و اون هفت خط بود....
یه زره احترام و حرمت روزهای که با هم بودیم را نداشت..

1400/07/16 - 22:49 ·