من شيفته ی خوشی های ساده ام؛
آنها آخرين پناه جان های محزون اند...

2021/10/05 - 19:11
پیوست عکس:
IMG_20211004_233150_403.jpg
IMG_20211004_233150_403.jpg · 453x680px, 86KB
دیدگاه
yasi

{-35-}

1400/07/13 - 19:19 ·
saeed37

انگاری دلخوری ..معذرت میخوام یاسی

1400/07/13 - 19:27 ·
yasi

نه مهم نی سعید...

1400/07/13 - 19:28 ·
saeed37

برا من مهمه دوستام از دستم دلخور و ناراحت نباشن ..

فک نمیکردم دلخور بشی از شوخی هام.. بابت همشون عذر میخوام
{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1400/07/13 - 19:30 ·
yasi

{-35-}{-35-}

1400/07/13 - 19:33 ·
saeed37

گل یعنی چیی.. حرف بزن خب .عه {-33-}{-27-}

1400/07/13 - 19:34 ·
yasi

سعید الان اصن حس حرف زدن ندارم امیدوارم متوجه باشی...

1400/07/13 - 19:35 ·
saeed37

معلومه خیلییی اعصابتو بهم ریختم .. چشم سکوت میکنم

{-35-}

1400/07/13 - 19:38 ·
yasi

نه سعید مربوط به اینجا نیس{-35-}

1400/07/13 - 19:42 ·