هفت شهر عشق.....

شـهـــر اول : نگاه و دلربايي

شــهــر دوم : ديدار و آشنايي

شهر ســـوم : روزهاي شيرين و طلايي

شهر چهـارم : بهانه،فکر،جدايي

شهر پنجـــم : بي وفايي

شهر ششم : دوري و بي اعتنايي

شهر هفــتم : اشک،آه،تنهايي

2021/10/06 - 10:41 در بوشهری ها
دیدگاه
sun

وای من الان شهر ۴ ام {-16-}

1400/07/14 - 10:57 ·
sobhan70

{-15-}

1400/07/14 - 11:08 ·
ber99keh

{-15-}{-8-}

1400/07/14 - 11:09 ·
sobhan70

شبنمو گفتم

1400/07/14 - 11:10 ·
ber99keh

منم منظورم شبنم بود نه شما

1400/07/14 - 11:11 ·
sobhan70

{-35-}

1400/07/14 - 11:12 ·
sun

حالا ی دربست بگیر بریم؟ شهر یک مازی

1400/07/14 - 11:54 ·
sun

ممنونم فرشته خانم پست قشنگی بود

1400/07/14 - 11:55 ·
ber99keh

خواهش شبنم جون {-41-}

1400/07/14 - 11:56 ·
sun

فدا ت شهر سه ولی از همه قشنگتره

1400/07/14 - 11:58 ·
ber99keh

شهر سه این روزا سخت به دست میاد

1400/07/14 - 12:02 ·
sun

مازیار باهام قهر کرده وای کاش اصن تو این شهرت قدم نمیزاشتم
بهش بگید شبنم شوخی کرده بابا

1400/07/15 - 09:42 ·
ber99keh

شبنم جون باید خودت بری باهاش حرف بزنی.تو این رابطه ها نمیشه دخالت کرد

1400/07/15 - 10:51 ·
sun

ممنونم زنده باشی سعی مو میکنم

1400/07/15 - 10:53 ·
ber99keh

خواهش عزیزم.حزف زدن کار واسه من کار سختی نیست و بعدش طرف مقابلت از من ناراحت میشه.ببین کجای کارو اشتباه رفتی یا چه حرفی زدی که ناراحتش کردی

1400/07/15 - 10:57 ·
sun

هیچی بابا شهر ۴ ناراحت کرده
نزدیک ی ساله باهاش دوستم
پسر مو من و متینیه چند بار هم بهم گفته اینجا نیام
ازش تا بحال نرنجیدم
ولی خوب شیطنت دخترونم گل میکنه
اونم حساس
فک میکنه دوسش ندارم

1400/07/15 - 11:00 ·
ber99keh

عشفت نازک نارنجیه

1400/07/15 - 11:01 ·
sun

نه حساسه

1400/07/15 - 11:02 ·
ber99keh

خب وقتی دوست نداره اینجا بیای تو هم نیا

1400/07/15 - 11:03 ·
sun

من خیلی کم میام و بیشترم به خاطر مازیار آخر هفته یا روزایی ک تعطیل یه میام

1400/07/15 - 11:04 ·
ber99keh

خب تو وات یا تلگرام مگه باهاش حرف نمیزنی که نیای اینجا

1400/07/15 - 11:07 ·
sun

نه

1400/07/15 - 11:08 ·
ber99keh

خب وقتی اونجا نیستی واسه چی میگه اینجا هم نیا.تو حق داری اینجا بیای.چون دوست داری اونو ببینی

1400/07/15 - 11:09 ·
sun

حق با شماست
من ی کم بی ملاحظگی کردم
نمیدونستم میخواد بره شهر ۶
فک کردم میاد دنبالم میگه ما خونمون تو شهر سه
دختر خوشی زده پس کلت
ولی این کارو نکرد{-31-}

1400/07/15 - 11:16 ·
ber99keh

عزیزم خودتو ناراحت نکن.همه چیز با حرف زدن درست میشه.دلشو به دست بیار

1400/07/15 - 11:56 ·
sobhan70

حالم خوب نبود دیونه ک نیومدم
خودتو ناراحت نکن

1400/07/16 - 06:25 ·
sun

وای از ی سونامی دلتنگی عبور کردم
خوشحالم ک برگشتی

1400/07/16 - 10:31 ·
sobhan70

{-27-}

1400/07/16 - 12:44 ·