بی تابانه در انتظار توام
غریقی خاموش
در کولاک زمستان
فانوس های دور سوسو می‌زنند
بی آنکه مرا ببينند
آوازهای دور به گوش می‌رسند
بی آنکه مرا بشنوند
من نه غزالی زخم خورده ام
نه ماهی تنگی گم کرده راه
نهنگی طوفان زده ام
که ساحل بر من تنگ است .
آن جا که تو خفته یی
شنزاری داغ
که قلب من است
2021/10/06 - 11:14
پیوست عکس:
64141b39c92cf58f90452eccc567ec44.jpg
64141b39c92cf58f90452eccc567ec44.jpg · 680x904px, 95KB
دیدگاه
roya15

لایکی عزیزم

1400/07/14 - 12:13 ·
yasi

فدات گلم{-41-}

1400/07/14 - 12:14 ·
masood

زیباست و فوق العاده {-35-}

1400/07/14 - 12:51 ·
yasi

نگاهت زیباست مسعود و خودت فوق العاده ممنونم{-35-}

1400/07/14 - 13:32 ·
masood

لطف داری یاسی مهربــون {-35-}

1400/07/14 - 13:34 ·
yasi

{-a153-}

1400/07/14 - 13:37 ·
sun

به به

1400/07/14 - 13:59 ·
yasi

فدات عزیزم{-41-}

1400/07/14 - 14:07 ·
sun

قلفونت{-a115-}

1400/07/14 - 14:10 ·
yasi

{-49-}

1400/07/14 - 14:26 ·