هر چه بیشتر خودتان باشید و از وجود خود به تمامی به دیگران ببخشید، دوستی عمیق‌تر و پایدارتر می‌شود. در حضور چنین صمیمیتی همهٔ کلمات، همهٔ وجوه دلداری و همهٔ عقاید معنای ژرف‌تری می‌یابند.

2021/10/06 - 19:57 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-06_19-56-23.jpg
photo_2021-10-06_19-56-23.jpg · 1024x682px, 67KB