برای پرنده ای
که نمی خواهد بپرد
وزنه ای ست بال،
که بر تن
سنگینی می‌کند...

2021/10/06 - 20:46
پیوست عکس:
woman-white-dress-poses-umbrella-rain_1304-3211.jpg
woman-white-dress-poses-umbrella-rain_1304-3211.jpg · 626x939px, 135KB
دیدگاه
masood

و پرواز همچنان ادامه دارد {-7-}

1400/07/14 - 23:00 ·
yasi

بالاخره باید پرید{-7-} مرسی از توجهت مسعود{-35-}

1400/07/14 - 23:04 ·
masood

قربونت ، مرررسی بابت انتخاب متن و تصویر زیبــا {-35-}

1400/07/14 - 23:06 ·
yasi

{-29-}لطف داری مسعود {-35-}

1400/07/14 - 23:09 ·
yasi

مهمونی خوش گذشت

1400/07/14 - 23:09 ·
masood

خوب بود ، الان رسیدیم خونه
دیگه خودمو کنترل کردم ک پرخوری نکنم {-11-}

1400/07/14 - 23:11 ·
yasi

نه خونه دیگران کنترل نکن {-20-}

1400/07/14 - 23:13 ·
masood

به شکمم ظلم کردم {-18-}
حیف ک شام بود
ناهار اگه بود خوردن ب قصد مُردن {-11-}

1400/07/14 - 23:17 ·
yasi

شام واقعا نباید مهمونی رفت {-11-}
همون میشناختن که شام دعوتت کردن{-18-}

1400/07/14 - 23:20 ·
masood

خخخ احتمالا موقع برداشتن برنج گفتن دو لیوان بیشتر بردار مسعود هم داره میاد {-18-}

1400/07/14 - 23:23 ·
yasi

حالا تو این گرونی ها بعیده همینقد مودبانه گفته باشن{-18-}

1400/07/14 - 23:25 ·
masood

آره من فقط حدس میزنم اونا چی گفتن خدا میدونه {-18-}

1400/07/14 - 23:26 ·
yasi

مهم نی باید حسابی میخوردی {-18-} نوش جونت

1400/07/14 - 23:27 ·
masood

ایشاا... سری بعد جبران می کنم {-11-}

1400/07/14 - 23:36 ·
yasi

ایشاا... {-20-}

1400/07/14 - 23:41 ·
roya15

لایکی یاسی

1400/07/14 - 23:46 ·
yasi

فدات رهای عزیزم {-49-}

1400/07/14 - 23:47 ·
roya15

عزیزی مهربونم {-23-}

1400/07/14 - 23:48 ·
yasi

{-23-}

1400/07/14 - 23:55 ·