من زخم ترا
به هیچ مرهم ندهم...

2021/10/07 - 18:54
پیوست عکس:
0e3938a7944250b8398005dca4b920a4.jpg
0e3938a7944250b8398005dca4b920a4.jpg · 1365x2048px, 319KB
دیدگاه
masood

{-35-}

1400/07/15 - 18:57 ·
yasi

{-29-}نگاهت زیباست مسعود{-35-}

1400/07/15 - 18:58 ·
Amirkheirkhah33

عالی بود{-37-}

1400/07/16 - 01:33 ·
yasi

ممنون نگاهت عالیه{-35-}

1400/07/16 - 09:07 ·
Amirkheirkhah33

خواهش {-35-}

1400/07/16 - 10:59 ·