‏چجوری با دوس‌پسراتون میرین شمال؟
من تو نوزده سالگی مامانم شبا نتو قطع میکنه که زود بخوابم
2021/10/07 - 19:47
دیدگاه
yasi

نگران سلامتیته{-18-}

1400/07/15 - 19:51 ·
-extraordinary-

{-33-}{-39-}تف

1400/07/15 - 19:55 ·
yasi

{-20-}

1400/07/15 - 19:56 ·
Reza14

{-18-} توی یکی از سفر هام میبرمت شمال ب نت منم وصل شو همراه با شانار {-33-}

1400/07/17 - 12:17 ·
-extraordinary-

{-33-}رضا خودم شمالم الان

1400/07/17 - 14:55 ·
-extraordinary-

{-2-}شانار نمیخوام
پسفردامیخوام برم کافه کترا{-7-}

1400/07/17 - 14:58 ·
Reza14

عه بسلامتی ، خوش بگذره بهت ، کافه کترا لوکیشن بفرس {-7-}

1400/07/17 - 15:03 ·
-extraordinary-

{-7-}نوچ
جای بچه هانیس

1400/07/17 - 15:05 ·
Reza14

باشه حاج خانم {-18-}

1400/07/17 - 15:10 ·