آمد ربیع ، فصل شکفتن رها شدن

با رویش گل نبوی هم صدا شدن

فصل شکوفه های امامت شکفتن است

از پیله تواتر حاکی جدا شدن

mahe-rabi-photokade-com-3-2.jpg · 81KB
2021/10/08 - 00:42