درود وسپاس فراوان از تماشا گران محترم این شبکه که سکوت مطلق دارن
البته بعضی از دوستان
2021/10/08 - 10:27
پیوست عکس:
sms-tashakor-1.jpg
sms-tashakor-1.jpg · 600x600px, 45KB
دیدگاه
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/16 - 10:30 ·
sun

روزه سکوت گرفتیم

1400/07/16 - 10:32 ·
sarzaminman101

خیلی دیگه روزه قبول باشه

1400/07/16 - 15:40 ·