منشین با من! ، با من منشین!
تو چه دانی
که چه افسونگر و بی پا و سرم ؟

2021/10/09 - 00:22
پیوست عکس:
bbbfad58b4f1a58b566783e5aa7d6e7f.jpg
bbbfad58b4f1a58b566783e5aa7d6e7f.jpg · 546x723px, 135KB
دیدگاه
masood

متن و تصویر زیباس مثل همیشه ، لایک {-35-}

1400/07/17 - 00:31 ·
yasi

مرسی مسعود بهم لطف داری نگاهت زیباست{-35-}

1400/07/17 - 00:33 ·
masood

خواهش می کنـم {-35-}

1400/07/17 - 00:38 ·
yasi

{-35-}

1400/07/17 - 00:43 ·