میبینی که افسرده ام بگذری،
کنی،
یا فقط کنی!
کننده های باش!
چقدر داریم؟ !


2021/10/09 - 06:17
پیوست عکس:
IMG_20211009_061350_357.jpg
IMG_20211009_061350_357.jpg · 1080x1080px, 87KB