دل آدم برای این حجم از دلتنگی خیلی کوچیکه
مثلِ اونجایی که حمید مصدق میگه :

آنکه جانم را سوخت
یاد می آرد از این بنده هنوز ؟!
2021/10/09 - 16:45