عطسه کردن باید جوری باشه که وقتی انجام می‌دی تک‌ تک سلول‌های مغزت وا بشن؛ هیچ‌وقت این ادمای که می‌گن اَبچه رو درک نکردم
2021/10/09 - 19:23