به خدا که وصل شوی
آرامشی وجودت را فرا می گیرد
که نه به ‌راحتی می‌رنجی،
و نه به ‌آسانی می‌‌رنجانی
آرامش،
سهم دل‌هایی ست
که نگاهشان به سمت خداست❤️
2021/10/10 - 08:49
دیدگاه
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/18 - 08:53 ·
gholamali234

ممنونم نظر لطف شماست
خودتون گل نیازی به گل نبود

1400/07/18 - 09:06 ·
ber99keh

خواهش دوست خوبم و متشکرم

1400/07/18 - 09:07 ·
gholamali234

عرض واقعیت بود دوست خوب من

1400/07/18 - 09:14 ·
ber99keh

لطف دارید شما

1400/07/18 - 09:15 ·
gholamali234

میگم واقعیت بود میگه لطف بیام برات.خخخخ

1400/07/18 - 09:17 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/18 - 09:17 ·
ber99keh

و اینک همسایه خشن می شود {-a202-}{-a202-}{-a202-}

1400/07/18 - 09:19 ·
gholamali234

ها پ چی یه ایطو چیایی تو خودوم برا خودوم داروم .خخخخخ

1400/07/18 - 09:26 ·
ber99keh

خدا نکشتت با ایطو چیات {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 09:27 ·
gholamali234

{-33-}بوی خو فکر کردی چی مو نداروم .خخخخخخ{-2-}

1400/07/18 - 09:29 ·
ber99keh

پسر آبودان باشی ریبون بزنی مسلما همه چی تو بقچه داری {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 09:33 ·
gholamali234

پ چی فکر کردی تو بقچه فقط یخته نون و یه چنگ خرما داروم بیام ببافومت.خخخخخخخ{-33-}

1400/07/18 - 09:34 ·
ber99keh

به به نون و خرما {-a197-}{-a197-}{-a197-}

1400/07/18 - 09:40 ·
gholamali234

یه بنده خدای رفیق ماست البته از خودم خیلی بزرگتره من همیشه طهرها و مغرب ها می روم دنبالش اگه خدا قبول کنه برویم برا نماز مسجد بعد به من میگه بذار یخته خرما و چندتا نون بردارم یه دستمال ببندم بریم مسجد میگم چطور میگه هنوز ما صبحانه نخوردیم تو اومدی برا نماز ظهر هنوز بر نگشتیم خانه میایی برا نماز مغرب میگه نظرت چیه تو مسجد اسکان کنیم .خخخخخخ{-33-}

1400/07/18 - 09:45 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}حرف حق جواب نداره

1400/07/18 - 09:57 ·
gholamali234

تو اذان گفتن یهو یه چیزی به من می پرونه من خندم میگیره میگم چرا اینطوری می کنی میگه تا تو باشی هیچ با بزرگتر از خودت شوخی نکنی .خخخخخخخ

1400/07/18 - 10:00 ·
gholamali234

چندبار شده اذان قطع کردم با همین کارهاش بعدش نه خندم میگیره حالت صرفه کردن می گیرم بعضی ها فکر می کنند من مریض شدم میگن هان چت شده میگم هیچی .خخخخخخ{-18-}

1400/07/18 - 10:02 ·
ber99keh

راست میگه بنده خدا{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/18 - 10:02 ·
gholamali234

من عادت دارم بعد الله اکبر گفتن میگم کبیرا کبیرا میگه فلانی تمام موتورهای کبیرش با تبلیغات تو در اذان فروخته بسته دیگه این هم در اذان تبلیغ نکن براش.خخخخخخخ

1400/07/18 - 10:03 ·
ber99keh

تو هم خیلی شیطونیا {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 10:07 ·
gholamali234

بابا شیطنت از طرف اونه نه من همیشه اذیتم می کنه منو سر کار می گذاره به من میگه بنیامین برا هر کسی که مسجد میاد یه اسم پیغمبر هاش روش گذاشته میگم خودت چی هستی من بهش میگم پیغمبر جرجیس .خخخخخخ

1400/07/18 - 10:11 ·
ber99keh

چه دوست شوخی داری.اینجوری آدم دیگه خسته نمیشه و حداقل چند لحظه ای شاد میشه.خدا حفظش کنه

1400/07/18 - 10:14 ·
gholamali234

یه بنده خدای هست من یه موتور دلتا ازش گرفتم از این کروسی شکل هست بعدش یه بار می خواست سوار موتور شود شترق خورد زمین بعدش چند روزی گذشت کرونا دلتا گرفت به اون بنده خدا میگه امام جمعه اکاندو می خواد منو ترور کنه دوبار حمله سایبری می گه صابری به مو کرده یه بار با موتور دلتا یه بار با کرونای دلتا بار بعدی بمب می بنده به خودش با قاشق گرنش حمله انتحاری می کنه.خخخخخخ{-33-}

1400/07/18 - 10:17 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}این دیگه رد داده کلا

1400/07/18 - 10:18 ·
gholamali234

خیلی مزاح می کنه با من پدر منم همیشه مسجد میاد چش غره به من میاد میگه اینقده نخند میگم تو که نمی فهمی چقدر اذیت می کنه مشهدی محمد بعضی وقت ها به اهالی مسجد میگه اهل کوفه اسم مسجد ما مسجد امام علی هست میگه اینا همه شون اهل کوفه هستند.خخخخخخ
میگم چرا اهل کوفه هستند میگه من کرونا داشتم هیچ کدوم احوال منو نمی گرفتید میگم مگه من کم زنگ می زدم بهت خودت هم موبایلت خاموش بود من از پسرت احسان جویایی حالت بودم میگه زر زر الکی نکن .خخخخخخخخ

1400/07/18 - 10:22 ·
ber99keh

ای جان چه پیرمرد باصفاییه.بخدا آدم خستگیش رو با وجود این آدما از تن در میکنه.
این آدما نعمتن

1400/07/18 - 10:28 ·
gholamali234

به بهش گفته بودم درخت لیمو تو حیاط مون بهش وایتکس دادم الان دارعه ثمر می دهد رفته جرم گیر و وایتکس به درختش داده خشکش کرده میگه تو همش دروغ می دهی گفتم تو از من سوال کردی چطوری بهش بدهی گفت نه گفتم یه سر وایتکس در 10 لیتر آب خب نه تو 4 لیتر وایتکس با 4 لیتر هم جرم گیر در 2 لیتر آب دادی .خخخخخخخخ

1400/07/18 - 10:32 ·
gholamali234

نه خانمش میگه این چند وقت که مریض بود افسرده شده بود تو خانه 15 کیلو وزن کم کرده از بس غصه می خورد میگه حالا که تو دوباره اومدی دنبالش دوباره چاق شده مگه تو مسجد چه کار می کنه اونجا گفتم نگاهش نکن خیلی شیطونه این مشهدی محمد ما چشماش فقط سایه روشن می بینه دیگه نا بینا هست بعدش خانمش گفت میگه تو خانه خود به خود می خنده میگم چته میگه هیچی
تو مسجد من با اون همیشه کنار هم نماز می خوانیم آهسته حرف می زنه یواش فقط من می شنوم یهو من خندم میگیره تا کسی میگه چی شده میگه هیچی این بچه پاک خل شده اشتباهی پدرش جای تیمارستان میاردش مسجد.خخخخخخخ{-33-}

1400/07/18 - 10:36 ·
ber99keh

چکار به بنده خدا داری آخه{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 10:36 ·
gholamali234

من کاری باهاش ندارم خودش استاد شوخی هست من که جلوش کم میارم دست منو از پشت بسته.خخخخخخ{-33-}

1400/07/18 - 10:40 ·
ber99keh

چه عجب یکی هم پیدا شد دست تو رو از پشت بنده.یا خدا این دیگه کیه {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 10:41 ·
gholamali234

اعجوبه مزاح و شوخی هست
تو مسجد رفتیم یه داستان برام تعریف کرد میگه یه بنده خدا بود هر روز وضو می گرفت نماز نمی خواند ازش پرسیدن چرا اینطوری می کنی میایی مسجد وضو می گیری ولی نماز نمی خوانی میگه گفت خدا هم ابر میاره بارون نمی زنه میگه یه بنده خدا گفت به کسی برا پدرم نماز بخوان تا چهل روز تا بهت پول بدهم بعد چهل روز رفت پیشش گفت من پول ندارم به تو بدهم گفت منم تمام نمازها رو بدون وضو خواندم .خخخخخخخ{-33-}

1400/07/18 - 10:44 ·
gholamali234

من دیگه باجازه تون برم تمام ترفندهای سید محمد البته سید نیست من همیشه بهش میگم سید محمد برا مزاح براتون گفتم
یا حق خدا نگهدار.خخخخخ

1400/07/18 - 10:46 ·
ber99keh

متشکرم از شما دوست خوبم.خداحافظ و پشت و پناه شما باشه

1400/07/18 - 11:01 ·