دلم
به وسوسه اش رفته بود
و تجربه ام
در آستانه ی تردید
پا به پا میکرد
2021/10/10 - 12:06
پیوست عکس:
f61a2949feea031706a1aeb36e27ec25.jpg
f61a2949feea031706a1aeb36e27ec25.jpg · 500x732px, 63KB
دیدگاه
masood

پُست زیباست و فوق العاده
لایکی یاسی {-35-}

1400/07/18 - 17:01 ·
yasi

{-29-}ممنونم مسعود نگاهت زیباست{-35-}

1400/07/18 - 17:02 ·
masood

خواهش مهربون {-35-}

1400/07/18 - 17:07 ·
yasi

{-a153-}

1400/07/18 - 17:10 ·

باز نشر توسط