‏اولین‌ بار که از توالت فرنگی استفاده کردم
واقعا کثیف شدم و همش به این فکر می‌کردم این خارجیا خیلی نجس و کثیفن
بعدا فهمیدم باید قبل از نشستن درشو باز کنم.
2021/10/10 - 12:21
دیدگاه
ber99keh

خدا نکشتت دیوونه.این همه روسیه رفتی یاد نگرفتی.پس چکار می کردی اونجا.
دور و بریات یادت ندادن {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 12:23 ·
Reza14

مست بودم یادم نمیاد فک کنم سر پا میگرفتن منو {-18-}

1400/07/18 - 12:26 ·
ber99keh

رد دادی کلا دیوونه {-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/18 - 12:27 ·
Reza14

{-18-}{-18-}{-18-} ن به درب توالت فرنگی

1400/07/18 - 12:28 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 12:30 ·
Reza14

تصورشم وحشتناکه {-18-}

1400/07/18 - 12:33 ·
ber99keh

{-54-}{-54-}{-54-}

1400/07/18 - 12:35 ·
Reza14

{-18-}{-4-}{-4-}

1400/07/18 - 12:35 ·
ber99keh

{-a201-}{-a201-}{-a201-}

1400/07/18 - 12:36 ·