طرف میره موبایل فروشی میگه بزرگترین سایزگوشی رومیخام

ازش میپرسن بخاطرباکلاس بودنش میخای؟
طرف میگه :
نه میخوام از سوراخ توالت نره پایین
2021/10/10 - 12:23
دیدگاه
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}{-16-}{-16-}{-16-}

1400/07/18 - 12:24 ·
Reza14

نگو تو ام میبری توالت گوشیتو {-8-}{-18-}

1400/07/18 - 12:27 ·
ber99keh

نه بابا مگه دیوونه ام.میخام چکار {-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/18 - 12:30 ·
Reza14

گفتم شاید نمیخوای از مجازی عقب بمونی {-33-}

1400/07/18 - 12:32 ·
ber99keh

مجازی همه جا که نیست.یه زمانایی هم باید دل کند ازش {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 12:33 ·
Reza14

چه چیزایی از دل کنده میشه در توالت {-18-}

1400/07/18 - 12:37 ·
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

1400/07/18 - 12:38 ·
Reza14

{-18-}{-18-} بپا موبایلتو

1400/07/18 - 12:42 ·
ber99keh

تو موبایلتو با خودت میبری چکار به من داری {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 12:43 ·
Reza14

نمیبرم بخدا {-18-}

1400/07/18 - 12:46 ·
ber99keh

{-5-}{-5-}{-5-}{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/18 - 12:47 ·