دقت کردین
ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﯽ
ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻗﺒﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ


ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺪﻩ...
ﮐﻪ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺎﺋﻮﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﻩ!!
2021/10/10 - 12:24
دیدگاه
ber99keh

{-37-}{-37-}{-37-}

1400/07/18 - 12:25 ·
Reza14

کلن عاشق چینی ها حواسم هس ابجی {-7-}

1400/07/18 - 12:30 ·
ber99keh

بعد اون خدابیامرز همش چین تو ذهنمه.{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 12:31 ·
Reza14

افسردگی بعد مرگ جون چون تانگ گرفته بودی یادمه {-18-}

1400/07/18 - 12:38 ·
ber99keh

تو خیلی کاری کردی که این چیزا یادم بره{-6-}{-6-}{-6-}

1400/07/18 - 12:38 ·
Reza14

روحش شاد باشه اخر نگفتی خاکسترشو ریختی تو کدوم رودخونه {-a75-}

1400/07/18 - 12:41 ·
ber99keh

قاطی غذای تو کردم {-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/18 - 12:43 ·
Reza14

مگه ادویه کاریه لنتی سر این شوهر تو چه چیزایی ک بخورد من ندادی {-18-}

1400/07/18 - 12:45 ·
ber99keh

تا همیشه روحش باهات باشه جاهایی که من نمی تونم بیام بیاد و مراقبت باشه
{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

1400/07/18 - 12:46 ·
Reza14

تف تو روت بگو جی پی اس بهم وصل کردی ، اسایش ندارم که {-7-}{-18-}

1400/07/18 - 12:50 ·
ber99keh

تا تو باشی هوس یکی پس از یکی به نوبت نکنی.آینده نگری کردم {-33-}{-33-}{-33-}

1400/07/18 - 12:52 ·
Reza14

ایندمو منهدم کردی {-18-}

1400/07/18 - 12:53 ·
ber99keh

نه بابا.تو از یه جای دیگه راهتو پیدا میکنی استاد تمام {-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/18 - 12:58 ·
Reza14

راهو پیدا میکنم اون که بله {-a160-}

1400/07/18 - 13:02 ·
ber99keh

تو رو می شناسم دیگه واسه همین رد یاب وصلت کردم{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 13:03 ·
Reza14

باشه میرم نماز جمعه این هفته ضد حال بخوری {-18-}

1400/07/18 - 13:07 ·
ber99keh

به به پس سر عقل اومدی {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 13:08 ·
Reza14

ن رد گم کنیه {-18-} دورت میزنم ابجی

1400/07/18 - 13:09 ·
ber99keh

منو دورم بزنی روح خدابیامرز رو نمی تونی {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 13:10 ·
Reza14

اون خدابیامرزو بخوردم دادی میرم جای رودخونه دستشویی سیفونم بالاش میکشم نتونه نفس بکشه {-18-}

1400/07/18 - 13:12 ·
ber99keh

اون تو تمام بند بند وجودته این طوری رها نمیشی ازش {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 13:13 ·
Reza14

تو زنده بودنش خدا بیامرز اینقدر نچسب بود فکر نکنم الان بچسب باشه {-18-} از بند بندم رها میشه

1400/07/18 - 13:15 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/18 - 13:16 ·
Amiiir

با پراید ترمز دستی کشیدم نگرفت یه کتک درست و حسابی خوردم

1400/07/18 - 16:19 ·
Reza14

{-18-}{-18-} بمیره پراید تو رو ب کتک داد

1400/07/18 - 16:21 ·
Amiiir

واسه دعوا نرفتم ... رفتم میانجی گری ... دستی کشیدم نگرفت زدم به ماشین یکیشون کتک خوردم

1400/07/18 - 17:14 ·
Reza14

دیگه بد تر {-18-}

1400/07/18 - 17:16 ·