خانوما بوی خيانتو از کیلومترها دورتر ميفهمن
ولی وقتی سرشون تو گوشيه و غذا ميسوزه نه
2021/10/10 - 17:11
دیدگاه
ber99keh

چه اطلاعات قوی داری تو {-7-}

1400/07/18 - 17:13 ·
Reza14

نخوردیم نون گندوم ولی خوردیم عرق کشمش {-7-}{-18-}

1400/07/18 - 17:16 ·
ber99keh

{-17-}{-17-}{-17-}

1400/07/18 - 17:17 ·