با مدیریا ناظر اینجا کار دارم .....
2021/10/10 - 18:59
دیدگاه
saeed37

{-36-}{-36-}

1400/07/18 - 19:04 ·
-shamim

{-a129-}خوب نمی دونم کی به کیه {-a129-}

1400/07/18 - 19:06 ·
saeed37

{-27-}{-33-}{-33-}

1400/07/18 - 19:09 ·
z923931302

سلام شمیم جون خوبی عزیزم خوش اومدی

1400/07/18 - 19:28 ·
-shamim

{-7-}سلام گلم ممنون فدات زهره خودمونی دیگه ؟؟{-7-}

1400/07/18 - 19:32 ·
z923931302

{-41-}اره عزیزم خودشم {-26-}

1400/07/18 - 21:28 ·
saeed37

خوده خووودش!!! {-27-}{-33-}{-33-}

1400/07/19 - 12:23 ·
-shamim

{-49-}{-49-}{-41-}عه زهره خومون بپر بغلم رد کن بیاد بوسو{-41-}

1400/07/20 - 17:53 ·
saeed37

{-30-}

1400/07/20 - 17:54 ·
-shamim

{-39-}{-39-}{-39-}

1400/07/20 - 18:04 ·
z923931302

خوشحالم میبینمت شمیم جونم {-49-}{-23-}

1400/07/20 - 18:05 ·
-shamim

فداتم گلم منو خوشحال شدم دیدمت اونطزف نمیای؟؟؟؟؟؟

1400/07/20 - 18:07 ·
z923931302

خدانکنه گلم
نه عزیزم خیلی وقته نیومدم

1400/07/20 - 18:08 ·
z923931302

پریچهر رو میبینی عزیزم اگه دیدیش بگو خیلی دلم واسش تنگ شده {-41-}

1400/07/20 - 18:08 ·
-shamim

چرا خو اونطزفم بیا من یهخورده دیدگاهت کرم بریزم گگگگ
اونم خیلی وقت بود ندیده بودمش چند روز پیش دوست....دیدمش اونم اونطزف نمیاد انگار ...اخه منم خیلی کم میام باشه باز ببینمش میگم بوس تفی براش فرستادی خخخ

1400/07/20 - 18:14 ·
z923931302

{-49-}فدای تو عزیزدلی خوشگلم خب بیاید اینجا همه باهم باشیم خواهری دلم واسه تک تک تون تنگ شده تو و آتاناز و بریتان و پریچهر و خاتون و بقیه دوستان با محبت به همشون سلام برسون {-23-}

1400/07/20 - 18:17 ·
-shamim

عه یعنی میگی من نیام کرم بریزم مدیراش دعفام نمیکنند گگگخخخخ
قربونت گلم ...خیلی گلی محبت داری چشم سلام میرونن توام بیا چیزتو برسون سلامتو میگما خخخ

1400/07/20 - 18:21 ·
z923931302

{-33-}{-18-}{-18-}{-18-}نه چیز نمیکنند دعوا منظورمه {-34-}

1400/07/20 - 18:22 ·
-shamim

عه خوبه پس اینچام چیزامون مال خودمونه کسی قبلش چیز نکرده یعنی نگفته خخخخخخخخ

1400/07/20 - 18:24 ·
ram

{-34-}

1400/07/20 - 18:28 ·
-shamim

{-9-}{-9-}{-9-}{-9-}

1400/07/20 - 18:30 ·
ram

{-54-}

1400/07/20 - 18:31 ·
-shamim

{-a129-}{-a129-}{-a129-}{-a129-}

1400/07/20 - 18:33 ·
ram

هرچی گشتم تین استیکرو پیدا نکردم ک دیگه خودت گذاشتی من تسلیم{-a102-}

1400/07/20 - 18:37 ·
-shamim

{-a85-}{-a85-}{-a85-}{-a85-}

1400/07/20 - 18:42 ·
z923931302

{-33-}خخخ چیز تو چیز نشده {-20-}

1400/07/20 - 18:45 ·
-shamim

حیف برادر دیدگاهه اسلام به خطر میفته وگرنه یه چیزی میگفتم خخخ

1400/07/20 - 18:48 ·
z923931302

اوهوم جز چند قرآنی خواهر {-11-}{-a83-}{-a83-}

1400/07/20 - 18:49 ·
-shamim

خواهر وسط هفته ای زدم کمیل بخونم اخه فضا عرفانیه خخخخخخخخخخخ

1400/07/20 - 18:51 ·
z923931302

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/20 - 18:51 ·
z923931302

{-34-}بجای منم بخون ثواب داره خواهر {-7-}

1400/07/20 - 18:52 ·
ram

{-18-}

1400/07/20 - 18:52 ·
-shamim

دوتایی می خونیم عرفانی تر شه زیر نور شمع مخصوصا خخخخخخخخخخ

1400/07/20 - 18:56 ·
ram

قبول باشه {-7-}

1400/07/20 - 18:58 ·
-shamim

{-9-}رامین ببرو قسمت برادرا اومدی قسمت خواهرا{-9-}

1400/07/20 - 18:59 ·
ram

ن پشت چیزم همون پشت پرده غیبتم نیومدم اونور ک

1400/07/20 - 19:01 ·
-shamim

{-13-}{-13-}رامین{-13-}

1400/07/20 - 19:04 ·
ram

{-a73-}{-54-}

1400/07/20 - 19:06 ·
-shamim

{-a166-}{-a166-}{-a166-}

1400/07/20 - 19:07 ·
ram

{-a102-}

1400/07/20 - 19:08 ·
z923931302

{-7-}{-47-}{-a188-}قبول حق خواهر {-a187-}

1400/07/20 - 19:11 ·
-shamim

قبول حق بعد تو بعد من خخخ

1400/07/20 - 19:15 ·
z923931302

خخخخ {-49-}

1400/07/20 - 19:36 ·