هرچه کویش دورتر
دل تنگ تر مشتاق تر
در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا ....


[لینک ضمیمه]

2021/10/11 - 00:21
دیدگاه
roya15

لایک

1400/07/19 - 07:06 ·