همسایمون میگه با این قیمتا اصلا نمیتونیم دیگه گوشت و مرغ بخریم، بعد هر روز تو بالکن داره رو منقل جوجه باد میزنه

اولش فکر کردم خیلی آدم دروغگوییه

تا اینکه امروز متوجه شدم چقدر یاکریمای محلمون کم شدن
2021/10/11 - 13:05