خوشحالی گذشت، ناراحتی گذشت، دوست داشتنم گذشت، دلتنگیم گذشت،


ولی نمیدونم چرا این بی‌پولی نمی‌گذره بی وجدان
2021/10/12 - 09:25
دیدگاه
ber99keh

چون دوستت داره {-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/20 - 09:48 ·
gholamali234

من نمی خوام دوستم داشته باشه باس کی رو ببینم.خخخخخ{-33-}

1400/07/20 - 09:52 ·
ber99keh

{-36-}{-30-}{-7-}

1400/07/20 - 09:55 ·
gholamali234

نه خو ایطو دوست داشتنی می خوام دو ده سال دویست سال می خوام نداشته باشه.خخخخخخ

1400/07/20 - 10:07 ·
ber99keh

چاره ای نیست بی پولی ول کن ما نیست {-7-}{-7-}{-7-}

1400/07/20 - 10:09 ·
gholamali234

همین بگو دست شکسته اقبال گردنه نگو دوست دارعه خب.خخخخخخ

1400/07/20 - 10:10 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}چه چیایی تو خودت داریا همسایه

1400/07/20 - 10:22 ·
gholamali234

پ ن پ فقط شما دارید چیزی که در آدم هست در عالم هست.خخخخخ
ببخشید من دیگه برم بچه ها رو از مدرسه بیارم خدا نگهدار
خوشحال شدم همسایه اومدی حرف زدیم.خخخخخخ

1400/07/20 - 10:36 ·
ber99keh

خواهش همسایه.منم خوشحال شدم.برین به سلامت.خدا پشت و پناهتون

1400/07/20 - 10:38 ·