باید رفت و دل به جاده سپرد.کوله ات را
بردار و برو.مقصد نامعلوم.همراه خدا.رفت
اون دور دورا.جایی که آرامش منتظر توست
روحت را جلا بده.ساعت ها بنشین و با خدایت
درد دل کن.او راز نگهدار حرفای توست.

دلنوشته برکه(فرشته)
2021/10/12 - 11:20 در بوشهری ها
دیدگاه
ram

اره واقعا باید رفت و نموند

1400/07/20 - 11:22 ·
ber99keh

دقیقا آقا رامین

1400/07/20 - 11:23 ·
ram

بری جوری ک هیچکس پیدات نکنه ن گوشی داشته باشی ن راه ارتباطی

1400/07/20 - 11:28 ·
saeed37

{-35-}{-35-}{-37-}بله باید رفت
دقیقاااا
{-37-}

1400/07/20 - 11:41 ·
ber99keh

بله آقا رامین درستش همینه {-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/20 - 12:06 ·
ber99keh

بله آقا سعید بعضی وقتا باید به خودت استراحت بدی {-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/20 - 12:07 ·