زن به شوهرش میگه : دیشب خواب دیدم برام یه انگشتر الماس خریدی ، به نظرت تعبیرش چیه !؟
شوهرش میگه تا شب تولدت صبر کن معلوم میشه
زن شب تولدش با کلی ذوق و شوق کادوشو باز می کنه می بینه توش یه کتاب تعبیر خواب از ابن سیرین...
2021/10/12 - 13:30