وقتِ شرعی لُطف کُن از پیشِ مسجد رد نشو

موجباتِ سستی ایمانِ مردُم می شود...؟؟
2021/10/12 - 18:12
دیدگاه
masood

لایک {-37-}

1400/07/20 - 19:21 ·
mohammad123

ممنونم اقا مسعود. {-35-}

1400/07/20 - 19:55 ·