لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست...
تا بدانی نبودنت آزارم می دهد...
لمس کن نوشته هایی را
که لمس ناشدنیست و عریان...
که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد
لمس کن گونه هایم را
که خیس اشک است و پر شیار...
لمس کن لحظه هایم را...
تویی که می دانی من چگونه
عاشقت هستم٬
لمس کن این با تو نبودن ها را
2021/10/12 - 19:40
دیدگاه
ali-2

سلام شبت بخیر خوبی

1400/09/2 - 00:40 ·
-shamim

{-35-}سلام ممنون شبتون زیباووو{-35-}

1400/09/2 - 00:41 ·
ali-2

خواهش میکنم چه خبرا

1400/09/2 - 00:43 ·
-shamim

خبری نیست ..مثل همیشه

1400/09/2 - 00:44 ·
ali-2

شمیم

1400/09/2 - 00:45 ·
-shamim

بله/؟؟؟؟

1400/09/2 - 00:46 ·
ali-2

از اصفهان چه خبر

1400/09/2 - 00:53 ·
-shamim

سرما ..بارندگی

1400/09/2 - 00:54 ·
ali-2

میگن شلوغ شده بود

1400/09/2 - 00:56 ·
-shamim

شلوغ شده بود ولی سیاسی نبود ووو

1400/09/2 - 00:57 ·
ali-2

بخاطر آب زاینده رود بود

1400/09/2 - 00:58 ·
-shamim

بله کشاورزا که چندین روزه اومدن چادر زدن روز جمعه هم مردم بهشون پیوستند

1400/09/2 - 01:00 ·
ali-2

تلنگر میزنم ناراحت نمیشی

1400/09/2 - 01:01 ·
ali-2

چکار کنن گسی بدادشون نمیرسه

1400/09/2 - 01:02 ·
-shamim

{-26-}نه وووزنگ می زنی در میری{-26-}

1400/09/3 - 17:46 ·
ali-2

خخخخخ
جواب ندادی

1400/09/3 - 18:38 ·
-shamim

چیو؟؟؟

1400/09/4 - 00:24 ·
ali-2

سلام زنگ و خخخ

1400/09/4 - 00:38 ·
-shamim

سلام شبتون زیببا خخ زنگمون سوخت دیگه

1400/09/4 - 00:43 ·
ali-2

باید زنگ نو بخری خخخ

1400/09/4 - 00:51 ·
-shamim

تصویری میخرم خخ

1400/09/4 - 01:00 ·
ali-2

تصویری عالی زود بخیریا

1400/09/4 - 01:02 ·
-shamim

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/4 - 01:21 ·
ali-2

دیونه خخخ

1400/09/4 - 01:23 ·
-shamim

می دونم خخخ

1400/09/4 - 01:24 ·
ali-2

از کجا

1400/09/4 - 01:26 ·
-shamim

همه همینو میگن خخ

1400/09/4 - 01:28 ·
ali-2

شمیم

1400/09/4 - 01:28 ·
ali-2

رل داری؟

1400/09/4 - 01:29 ·
-shamim

نه بابا چیو رل دارم...خخ..شبگرد تنهام فلسفیش کردم خخخ

1400/09/4 - 01:30 ·
ali-2

پس تو هم تنهایی

1400/09/4 - 01:32 ·
-shamim

یس..

1400/09/4 - 01:40 ·
ali-2

تنهایی هم سخته هم خوبه

1400/09/4 - 01:41 ·
-shamim

من ببرم دیگه شبت زیبا {-35-}

1400/09/4 - 01:41 ·
ali-2

شبت مملو از عشق و محبت خانمی خوب بخوابی

1400/09/4 - 01:42 ·
-shamim

سخته ولی من راحتم ..ببخش دیگه سرم داره می ترکه فعلا بای

1400/09/4 - 01:43 ·
ali-2

خواهش میکنم خدا بد نده چرا؟
برید استراحت کنید
مراقب خودتون باشین

1400/09/4 - 01:44 ·
-shamim

{-35-}از بی خوابیه ...بد نبینبد ..ممنون همچنین شب خوش{-35-}

1400/09/4 - 01:46 ·
ali-2

خواهش
شب خوش

1400/09/4 - 01:47 ·
ali-2

سلام عصرت بخیر خوبی

1400/09/4 - 16:28 ·
-shamim

{-35-}سلام ممنون عصرتون زیبا{-35-}

1400/09/4 - 17:05 ·
ali-2

خواهش بانو
مچکرم خودت گلی

1400/09/4 - 17:20 ·
-shamim

لطف دارین همچنین{-35-}

1400/09/4 - 17:23 ·
ali-2

ممنونم شمیم{-35-}

1400/09/4 - 17:29 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/5 - 01:38 ·
ali-2

سلام خوبی عزیز شبت بخیر شبگرد شدی؟

1400/09/5 - 01:40 ·
-shamim

سلام ممنون شبت اروم.... اومدم سر بزنم برم

1400/09/5 - 01:45 ·
ali-2

خواهش میکنم کار خوبی کردی

1400/09/5 - 01:47 ·
-shamim

مرسی{-35-}

1400/09/5 - 01:49 ·
ali-2

خواهش میکنم

1400/09/5 - 01:50 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/09/5 - 01:51 ·
ali-2

مرسی خودت گلی

1400/09/5 - 13:02 ·
-shamim

لطف داری همچنین{-35-}

1400/09/5 - 10:53 ·
ali-2

سلام شمیم خواهش میکنم دختر

1400/09/5 - 13:03 ·
-shamim

سلام روزت زیبا و....{-35-}

1400/09/5 - 13:09 ·
ali-2

سلام بر دختر مهربون و زیبا ممنون به همچنین{-35-}{-35-}

1400/09/5 - 13:11 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}تشکر..

1400/09/5 - 13:23 ·
ali-2

خواهشمندم

1400/09/5 - 13:26 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/09/5 - 13:36 ·
ali-2

سلام شمیم یسوال بپرسم؟

1400/09/5 - 20:08 ·
-shamim

سلام شبتون زیبا ..بفرمایید{-35-}

1400/09/6 - 19:03 ·
ali-2

سلام شبت ناز
شمیم

1400/09/7 - 00:24 ·
-shamim

{-35-}سلام سپاس .{-35-}

1400/09/7 - 00:27 ·
ali-2

خواهشمندم
میتونم بپرسم چند سالتونه؟ البته اگه دوست دارین بگین

1400/09/7 - 00:29 ·
-shamim

خخ بعدی

1400/09/7 - 00:32 ·
ali-2

دیونه بعدی نداره

1400/09/7 - 00:34 ·
-shamim

پس درجا بزن خخ

1400/09/7 - 00:38 ·
ali-2

خخخخخ

1400/09/7 - 00:38 ·
ali-2

خب حق داری نگی خانوما رو سنشون خیلی حساسن

1400/09/7 - 00:41 ·
-shamim

خخخ دقیقا

1400/09/7 - 00:46 ·
ali-2

هیچ گاه خیال نڪن
ڪه تمامِ قلبِ زنے شده اے !

هر زن در ڪور ترین نقطه قلبش
رازهایے را پنهان ڪرده

ڪه نه تو و نه هیچ مردے را
لایق دانستنش نمے داند ...

1400/09/8 - 20:44 ·
ali-2

این متن درسته میگه

1400/09/8 - 20:44 ·
ali-2

شمیم

1400/09/10 - 19:53 ·
-shamim

سلام شبتون زیبا ..بله؟

1400/09/10 - 19:55 ·
-shamim

تاحدودی درسته

1400/09/10 - 19:57 ·
ali-2

سلام زن ها تا این حد مرموز و ناشناخته ان

1400/09/10 - 19:59 ·
-shamim

گاهی یعضیها از مرزم گدشتن

1400/09/10 - 20:02 ·
ali-2

دیونه تو از کدوم دسته ی خخخ

1400/09/10 - 20:05 ·
-shamim

داری میگین که... از دسته دیوووونه ها خخ

1400/09/11 - 20:13 ·
ali-2

سلام منظورم از زنایی که چیزی گوشه قلبت پنهونه

1400/09/11 - 20:15 ·
-shamim

دقیقا ...وسلام شبتم زیبا...{-35-}

1400/09/11 - 20:19 ·
ali-2

پس کسی تو قلبت هست؟

1400/09/11 - 20:22 ·
-shamim

نه شلوغ پلوغه خخخ کسی نیست

1400/09/11 - 20:27 ·
ali-2

دیونه چطور شلوغ پلوغه که کسی نیست

1400/09/11 - 20:32 ·
-shamim

خو شلووغ پلوغ نباشه که میمیرم مگه قلب نباید رگ داشته باشه خونه بره بیاد خخخ

1400/09/11 - 20:35 ·
ali-2

دیونه
یکی بخواد بیاد تو قلبت میتونه خخخخ

1400/09/11 - 20:40 ·
-shamim

با تانک دم در ورودیو قرقش کردم خخخ

1400/09/11 - 20:41 ·
ali-2

خخخخ چرا مگه ادم کشی خخخخ

1400/09/11 - 20:44 ·
-shamim

ای بگی نگی خخ

1400/09/11 - 20:46 ·
ali-2

چرا؟

1400/09/11 - 20:49 ·
-shamim

هیچی گفتم بیکار نباشم خفاش شبی چیزی بشم خخ

1400/09/11 - 20:56 ·
ali-2

ای قاتل زنجیره ای

1400/09/11 - 20:59 ·
-shamim

خخ ...قاتل عشقم خخ

1400/09/11 - 21:08 ·
ali-2

سلام عزیز خوبی

1400/09/16 - 20:21 ·