لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست...
تا بدانی نبودنت آزارم می دهد...
لمس کن نوشته هایی را
که لمس ناشدنیست و عریان...
که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد
لمس کن گونه هایم را
که خیس اشک است و پر شیار...
لمس کن لحظه هایم را...
تویی که می دانی من چگونه
عاشقت هستم٬
لمس کن این با تو نبودن ها را
2021/10/12 - 19:40
دیدگاه
ali-2

سلام شبت بخیر خوبی

1400/09/2 - 00:40 ·
-shamim

{-35-}سلام ممنون شبتون زیباووو{-35-}

1400/09/2 - 00:41 ·
ali-2

خواهش میکنم چه خبرا

1400/09/2 - 00:43 ·
-shamim

خبری نیست ..مثل همیشه

1400/09/2 - 00:44 ·
ali-2

شمیم

1400/09/2 - 00:45 ·
-shamim

بله/؟؟؟؟

1400/09/2 - 00:46 ·
ali-2

از اصفهان چه خبر

1400/09/2 - 00:53 ·
-shamim

سرما ..بارندگی

1400/09/2 - 00:54 ·
ali-2

میگن شلوغ شده بود

1400/09/2 - 00:56 ·
-shamim

شلوغ شده بود ولی سیاسی نبود ووو

1400/09/2 - 00:57 ·
ali-2

بخاطر آب زاینده رود بود

1400/09/2 - 00:58 ·
-shamim

بله کشاورزا که چندین روزه اومدن چادر زدن روز جمعه هم مردم بهشون پیوستند

1400/09/2 - 01:00 ·
ali-2

تلنگر میزنم ناراحت نمیشی

1400/09/2 - 01:01 ·
ali-2

چکار کنن گسی بدادشون نمیرسه

1400/09/2 - 01:02 ·
-shamim

{-26-}نه وووزنگ می زنی در میری{-26-}

1400/09/3 - 17:46 ·
ali-2

خخخخخ
جواب ندادی

1400/09/3 - 18:38 ·
-shamim

چیو؟؟؟

1400/09/4 - 00:24 ·
ali-2

سلام زنگ و خخخ

1400/09/4 - 00:38 ·
-shamim

سلام شبتون زیببا خخ زنگمون سوخت دیگه

1400/09/4 - 00:43 ·
ali-2

باید زنگ نو بخری خخخ

1400/09/4 - 00:51 ·
-shamim

تصویری میخرم خخ

1400/09/4 - 01:00 ·
ali-2

تصویری عالی زود بخیریا

1400/09/4 - 01:02 ·
-shamim

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/4 - 01:21 ·
ali-2

دیونه خخخ

1400/09/4 - 01:23 ·
-shamim

می دونم خخخ

1400/09/4 - 01:24 ·
ali-2

از کجا

1400/09/4 - 01:26 ·
-shamim

همه همینو میگن خخ

1400/09/4 - 01:28 ·
ali-2

شمیم

1400/09/4 - 01:28 ·
ali-2

رل داری؟

1400/09/4 - 01:29 ·
-shamim

نه بابا چیو رل دارم...خخ..شبگرد تنهام فلسفیش کردم خخخ

1400/09/4 - 01:30 ·
ali-2

پس تو هم تنهایی

1400/09/4 - 01:32 ·
-shamim

یس..

1400/09/4 - 01:40 ·
ali-2

تنهایی هم سخته هم خوبه

1400/09/4 - 01:41 ·
-shamim

من ببرم دیگه شبت زیبا {-35-}

1400/09/4 - 01:41 ·
ali-2

شبت مملو از عشق و محبت خانمی خوب بخوابی

1400/09/4 - 01:42 ·
-shamim

سخته ولی من راحتم ..ببخش دیگه سرم داره می ترکه فعلا بای

1400/09/4 - 01:43 ·
ali-2

خواهش میکنم خدا بد نده چرا؟
برید استراحت کنید
مراقب خودتون باشین

1400/09/4 - 01:44 ·
-shamim

{-35-}از بی خوابیه ...بد نبینبد ..ممنون همچنین شب خوش{-35-}

1400/09/4 - 01:46 ·
ali-2

خواهش
شب خوش

1400/09/4 - 01:47 ·
ali-2

سلام عصرت بخیر خوبی

1400/09/4 - 16:28 ·
-shamim

{-35-}سلام ممنون عصرتون زیبا{-35-}

1400/09/4 - 17:05 ·
ali-2

خواهش بانو
مچکرم خودت گلی

1400/09/4 - 17:20 ·
-shamim

لطف دارین همچنین{-35-}

1400/09/4 - 17:23 ·
ali-2

ممنونم شمیم{-35-}

1400/09/4 - 17:29 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/5 - 01:38 ·
ali-2

سلام خوبی عزیز شبت بخیر شبگرد شدی؟

1400/09/5 - 01:40 ·
-shamim

سلام ممنون شبت اروم.... اومدم سر بزنم برم

1400/09/5 - 01:45 ·
ali-2

خواهش میکنم کار خوبی کردی

1400/09/5 - 01:47 ·
-shamim

مرسی{-35-}

1400/09/5 - 01:49 ·
ali-2

خواهش میکنم

1400/09/5 - 01:50 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/09/5 - 01:51 ·
ali-2

مرسی خودت گلی

1400/09/5 - 13:02 ·
-shamim

لطف داری همچنین{-35-}

1400/09/5 - 10:53 ·
ali-2

سلام شمیم خواهش میکنم دختر

1400/09/5 - 13:03 ·
-shamim

سلام روزت زیبا و....{-35-}

1400/09/5 - 13:09 ·
ali-2

سلام بر دختر مهربون و زیبا ممنون به همچنین{-35-}{-35-}

1400/09/5 - 13:11 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}تشکر..

1400/09/5 - 13:23 ·
ali-2

خواهشمندم

1400/09/5 - 13:26 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/09/5 - 13:36 ·
ali-2

سلام شمیم یسوال بپرسم؟

1400/09/5 - 20:08 ·
-shamim

سلام شبتون زیبا ..بفرمایید{-35-}

1400/09/6 - 19:03 ·
ali-2

سلام شبت ناز
شمیم

1400/09/7 - 00:24 ·
-shamim

{-35-}سلام سپاس .{-35-}

1400/09/7 - 00:27 ·
-shamim

خخ بعدی

1400/09/7 - 00:32 ·
ali-2

دیونه بعدی نداره

1400/09/7 - 00:34 ·
-shamim

پس درجا بزن خخ

1400/09/7 - 00:38 ·
ali-2

خخخخخ

1400/09/7 - 00:38 ·
ali-2

خب حق داری نگی خانوما رو سنشون خیلی حساسن

1400/09/7 - 00:41 ·
-shamim

خخخ دقیقا

1400/09/7 - 00:46 ·
ali-2

هیچ گاه خیال نڪن
ڪه تمامِ قلبِ زنے شده اے !

هر زن در ڪور ترین نقطه قلبش
رازهایے را پنهان ڪرده

ڪه نه تو و نه هیچ مردے را
لایق دانستنش نمے داند ...

1400/09/8 - 20:44 ·
ali-2

این متن درسته میگه

1400/09/8 - 20:44 ·
ali-2

شمیم

1400/09/10 - 19:53 ·
-shamim

سلام شبتون زیبا ..بله؟

1400/09/10 - 19:55 ·
-shamim

تاحدودی درسته

1400/09/10 - 19:57 ·
ali-2

سلام زن ها تا این حد مرموز و ناشناخته ان

1400/09/10 - 19:59 ·
-shamim

گاهی یعضیها از مرزم گدشتن

1400/09/10 - 20:02 ·
ali-2

دیونه تو از کدوم دسته ی خخخ

1400/09/10 - 20:05 ·
-shamim

داری میگین که... از دسته دیوووونه ها خخ

1400/09/11 - 20:13 ·
ali-2

سلام منظورم از زنایی که چیزی گوشه قلبت پنهونه

1400/09/11 - 20:15 ·
-shamim

دقیقا ...وسلام شبتم زیبا...{-35-}

1400/09/11 - 20:19 ·
ali-2

پس کسی تو قلبت هست؟

1400/09/11 - 20:22 ·
-shamim

نه شلوغ پلوغه خخخ کسی نیست

1400/09/11 - 20:27 ·
ali-2

دیونه چطور شلوغ پلوغه که کسی نیست

1400/09/11 - 20:32 ·
-shamim

خو شلووغ پلوغ نباشه که میمیرم مگه قلب نباید رگ داشته باشه خونه بره بیاد خخخ

1400/09/11 - 20:35 ·
ali-2

دیونه
یکی بخواد بیاد تو قلبت میتونه خخخخ

1400/09/11 - 20:40 ·
-shamim

با تانک دم در ورودیو قرقش کردم خخخ

1400/09/11 - 20:41 ·
ali-2

خخخخ چرا مگه ادم کشی خخخخ

1400/09/11 - 20:44 ·
-shamim

ای بگی نگی خخ

1400/09/11 - 20:46 ·
ali-2

چرا؟

1400/09/11 - 20:49 ·
-shamim

هیچی گفتم بیکار نباشم خفاش شبی چیزی بشم خخ

1400/09/11 - 20:56 ·
ali-2

ای قاتل زنجیره ای

1400/09/11 - 20:59 ·
-shamim

خخ ...قاتل عشقم خخ

1400/09/11 - 21:08 ·
ali-2

سلام عزیز خوبی

1400/09/16 - 20:21 ·
ali-2

سلام بر خانم خوشگل نایس فان شبت بخیر

1400/09/24 - 21:52 ·
-shamim

سلام شبت زیبا ممنئن

1400/09/24 - 21:55 ·
ali-2

خواهش میکنم خوبی

1400/09/24 - 21:59 ·
ali-2

زاینده رود آبدار شد؟

1400/09/24 - 22:00 ·
-shamim

خوبم ممنون ...والا نانم کمیاب شد چه برسه به اب

1400/09/24 - 22:02 ·
ali-2

نون هم کمیاب شده ؟ شوخی میکنی

1400/09/24 - 22:03 ·
ali-2

خدا رو شکر همیشه خوب باشی

1400/09/24 - 22:04 ·
-shamim

ممنون..چی دیگه گرون کمیاب نشده ...

1400/09/24 - 22:09 ·
ali-2

قاتل عشق خیلی گرونه خخخ

1400/09/24 - 22:10 ·
ali-2

بنظرت میشه قاتل عشقو مال خودت کرد خخخخ

1400/09/24 - 22:12 ·
-shamim

قاتل عشقو مال خودم کنم ؟؟خخ

1400/09/24 - 22:14 ·
ali-2

دیونه تو گفتی قاتل عشقی
منم ازت پرسیدم کسی بخواد میتونه قلبت و تصاحب کنه یا نه خخخ

1400/09/24 - 22:16 ·
-shamim

خنگ نیستم خخ
نوچ نمی تونه

1400/09/24 - 22:18 ·
ali-2

چرا؟

1400/09/24 - 22:19 ·
-shamim

نمی دونم مدلمه...راحتم ازادم ...

1400/09/24 - 22:21 ·
ali-2

خخخخ
تا حالا عاشق نشدی؟

1400/09/24 - 22:24 ·
-shamim

سوال علمی نپرس خخ

1400/09/24 - 22:26 ·
ali-2

جوابش ساده است

1400/09/24 - 22:27 ·
-shamim

شاید ولی برای من نه

1400/09/24 - 22:28 ·
ali-2

دیونه

1400/09/24 - 22:30 ·
ali-2

پس عاشق بودی

1400/09/24 - 22:30 ·
ali-2

شمیم

1400/09/24 - 22:30 ·
ali-2

قبل از تو
زیبایی،همیشه حد و مرزی داشت
زیباییِ تو
مرز هارا جا به جا کرده !

1400/09/24 - 22:36 ·
-shamim

دیوونه هستم میدونم ...
ممنون زیبا ست{-35-}

1400/09/24 - 22:39 ·
ali-2

پ تو هم دیونه ی

1400/09/24 - 22:41 ·
-shamim

یس

1400/09/24 - 22:42 ·
ali-2

اگه دوست نداری حرف بزنی بگو

1400/09/24 - 22:44 ·
-shamim

مشکلی نیست

1400/09/24 - 22:47 ·
ali-2

ممنون خانمی

1400/09/24 - 22:49 ·
-shamim

خواهش ..{-35-}

1400/09/24 - 22:53 ·
ali-2

امیدوارم ی عشق خوب گیرت بیاد

1400/09/24 - 23:09 ·
-shamim

ممنون انشالله برای خودتون .. من لازم ندارم {-35-}

1400/09/24 - 23:12 ·
ali-2

خواهش میکنم عزیز

1400/09/25 - 00:27 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/25 - 00:28 ·
ali-2

خودت گلی مهربون

1400/09/25 - 00:29 ·
ali-2

موهای تو
خلق شده برای من
که بنشینم
شانه‌اش کنم
ببافم
و دیوانه شوم
عطر موهای تو
فراموش شدنی نیست ...

1400/09/25 - 00:37 ·
-shamim

{-35-}ممنون ...محبت داری ...زیباست {-35-}

1400/09/25 - 00:38 ·
ali-2

سلام دلبر خوبی

1400/09/27 - 21:23 ·
-shamim

سلام شبت زیبا ...خوبم ممنون شما خوبی؟

1400/09/27 - 21:24 ·
ali-2

مرسی عزیز شب تو هم قشنگ
خدا رو شکر
چه خبرا خوش میگذره

1400/09/27 - 21:29 ·
-shamim

تشکر.....بد نیست میگذره

1400/09/27 - 21:36 ·
ali-2

سلام خوشبحالش

1400/10/2 - 12:50 ·
-shamim

سلام ..خوش به حال کی؟؟

1400/10/2 - 12:51 ·
ali-2

بنددلت

1400/10/2 - 12:52 ·
-shamim

اهان خخ بنده خالیه

1400/10/2 - 12:53 ·
ali-2

نه دیگه خودت اعتراف کردی خخخ

1400/10/2 - 12:57 ·
-shamim

متنای من همیشه همینا بوده ...دوستای قدیمی میدونن

1400/10/2 - 12:58 ·
ali-2

شوخی کردم میدونم

1400/10/2 - 13:00 ·
-shamim

اشکالی نداره{-35-}

1400/10/2 - 13:02 ·
ali-2

سلام عزیز مهربون صبحت بخیر خوبی

1400/10/3 - 11:04 ·
-shamim

سلام ...صبحتون زیبا ..ممنون شما خوبی؟؟

1400/10/3 - 11:05 ·
ali-2

ممنون
به خوبی شما منم بد نیستم مرسی

1400/10/3 - 11:48 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/10/3 - 11:48 ·
ali-2

خودت گلی دختر

1400/10/3 - 12:12 ·
-shamim

تشکر همچنین

1400/10/3 - 12:18 ·
ali-2

مچکرم دلبر زیبا

1400/10/3 - 14:08 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/10/3 - 14:10 ·
ali-2

فدات

1400/10/3 - 16:29 ·
ali-2

تو رو دوست داشتن مثل عبادت است

1400/10/3 - 16:53 ·
-shamim

زیبا ...ممنون

1400/10/3 - 16:54 ·
ali-2

کوفت

1400/10/3 - 16:56 ·
ali-2

شمیم

1400/10/3 - 17:02 ·
-shamim

بله؟؟؟؟

1400/10/3 - 17:07 ·
ali-2

میدونی دوست داشتنی هستی

1400/10/3 - 17:10 ·
-shamim

بیشتر میدونم بد اخلاقم

1400/10/3 - 17:12 ·
ali-2

نوچ تو دوست داشتنی ترین دختری

1400/10/3 - 17:21 ·
-shamim

لطف داری...

1400/10/3 - 17:25 ·
ali-2

اینم بگم من بدونه معطلی بهت میگم که تو دوست داشتنی هستی و نمیدونم کسی و دوست داری یا نه

1400/10/3 - 17:28 ·
-shamim

نه....

1400/10/3 - 17:28 ·
ali-2

اگه کسی گفت دوست داره چکار میکنی

1400/10/3 - 17:30 ·
ali-2

هیچ پسری نظرت و بخودش جلب نکرده؟

1400/10/3 - 17:30 ·
-shamim

کاری نمی کنم ..میگم ممنون لطف دارین همین ...تو خط دوسست داشتن ونظر جلب شدن نیستم

1400/10/3 - 17:33 ·
ali-2

تو نیستی ولی اومد و یکی عاشقت شد

1400/10/3 - 17:34 ·
-shamim

خوب بعد که ببینه من محترمانه جواب دادم بعد یه مدت فارغ میشه

1400/10/3 - 17:37 ·
ali-2

مگه الکیه

1400/10/3 - 17:38 ·
-shamim

نمی دونم ....

1400/10/3 - 17:41 ·
ali-2

دیونه
پس نگو بی تفاوت از کنارش میگذرم چون نمیتونی خواسته یا نخواسته عاشقت شده

1400/10/3 - 17:43 ·
-shamim

عاشق شدن الکی نیست که... پس عادته نه عاشقی

1400/10/3 - 17:44 ·
ali-2

جواب پستت
تیری که رهاشده از چله کمان من
عاشقانه ایست که پرتاپ شده بسوی قلب تو

1400/10/3 - 17:46 ·
-shamim

قلبه دورش حصاره جای اصابت نداره ...

1400/10/3 - 17:49 ·
ali-2

من ی روزنه میبینم که از اونجا تیر درست میشینه وسط قلب خخخخ

1400/10/3 - 23:50 ·
-shamim

{-26-}خخ {-26-}

1400/10/4 - 14:27 ·
ali-2

والا خخخخ

1400/10/5 - 00:29 ·
-shamim

حالا تا 100 سال اینده وقت هست

1400/10/5 - 17:22 ·
ali-2

سلام الانشم دیر شده

1400/10/5 - 17:23 ·
ali-2

شمیم

1400/10/5 - 17:31 ·
-shamim

سلام ..دیر نیست .. هنو مونده خخ
بله؟؟؟

1400/10/5 - 17:40 ·
ali-2

کجا مونده دیونه تا سرمونو بگردونیم عمرمون تموم سده

1400/10/5 - 18:22 ·
-shamim

دیگه همینه..

1400/10/5 - 18:23 ·
ali-2

پس نیاز یه همراه معشوق داریم

1400/10/5 - 18:26 ·
-shamim

یعنی همین الان میخای بله بدم خخ معشوق نیستا قحطی شده خخ

1400/10/5 - 18:28 ·
ali-2

ومن اینجا آنقدر
به تو می اندیشم
که شوم مست و خراب
تا که فردا آیی
تو دوباره پیشم
من به اندازه این عالم خاک
به تو می اندیشم
و تو را در نفسم
آنقدر حبس کنم که مست شوم

1400/10/5 - 18:32 ·
ali-2

خخخخ
پس راضی هستی

1400/10/5 - 18:32 ·
ali-2

من به موج گیسوی تو عادت دارم
و به عطر خوب چشمان تو
محتاجم

1400/10/5 - 18:35 ·
-shamim

زیباست با اجازت پست بزارم؟؟

1400/10/5 - 18:35 ·
ali-2

خواهش میکنم پستش کن

1400/10/5 - 18:45 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/10/5 - 18:46 ·
ali-2

اخه کی باعث شده تو بی خواب بشی

1400/10/5 - 18:46 ·
ali-2

باید آنقدر تو را دل ببرم
که شوی مست از این مستی ما
یا که آنقدرشوم پا پیچت
تا زنی تیشه تو بر ریشه ما

1400/10/5 - 18:47 ·
-shamim

دنیا ... بی خوابی میاره

1400/10/5 - 18:49 ·
ali-2

آنقدراز چشم شهلای تو نوشیدم شراب
شدم مست و مدهوش وخراب اندر خراب

1400/10/5 - 18:49 ·
ali-2

کدوم دنیا

1400/10/5 - 18:50 ·
ali-2

بی تو اسیر غربت و دردم بیا

1400/10/5 - 18:52 ·
ali-2

و من در اسارت چشمهای توام...

1400/10/5 - 18:54 ·
-shamim

دنیا دختر عممو میگم خخ

1400/10/5 - 19:00 ·
ali-2

عاشق اونی

1400/10/5 - 19:07 ·
ali-2

حالیا تیر نگاهت به قلبم اثابت کرده
شده مجنون تو از فرط عشق تو میسوزد

1400/10/5 - 19:09 ·
-shamim

دختر عمم؟؟خخ نه بابا

1400/10/5 - 19:10 ·
ali-2

من مسحور نگاه توام

1400/10/5 - 19:11 ·
ali-2

اهان خخخ

1400/10/5 - 19:11 ·
ali-2

روزی شود که تو عاشق و مجنون من شوی خخخ

1400/10/5 - 19:11 ·
-shamim

{-26-}{-26-}

1400/10/5 - 19:12 ·
ali-2

ای جان چشاشو

1400/10/5 - 19:14 ·
ali-2

با هر نگاه تو عشق تازه ی در من متولد میشود

1400/10/5 - 19:15 ·
ali-2

شمیم

1400/10/5 - 19:15 ·
-shamim

{-39-}{-39-}گفتم تا کار بالا نگرفته مردم عاشق نشدن مدل چشا رو عوض کنم خخ

1400/10/5 - 19:17 ·
ali-2

کار بیخ پیدا کرده تیر نگاهت کار خودشو کرده خخخخ

1400/10/5 - 19:19 ·
-shamim

خخ...نه بابا نگاهمون تهیه هیچی نداره

1400/10/5 - 19:21 ·
ali-2

خخخ چرا خیلی چیزا داره خودت خبر نداری

1400/10/5 - 19:22 ·
-shamim

نمیدونم ...ولی میگم هیچ چیزی نیست..

1400/10/5 - 19:24 ·