هر کس که در دعایش

یادی کند زِیاران

شیرین ترازعسل باد

کامش به روزگاران

خدایا به همه ی ي دوستانم

در این شب زیبای پاییزی

سلامتی،برکت و عمر باعزت بده

آمین شبتون بخیر
2021/10/13 - 00:19
پیوست عکس:
a38affe6-1e6f-4fad-a5c2-3d09ea46abc1.jpeg
a38affe6-1e6f-4fad-a5c2-3d09ea46abc1.jpeg · 540x616px, 96KB