آدم‌ها قند را می‌شکنند تا از طعمش استفاده کنند رکورد را می‌شکنند تابه افتخار برسند هيزم را می‌شکنند تا به گرمای آتش برسند غرور را می‌شکنند به‌ افتادگی برسند سكوت را می‌شکنند به‌آوازی برسند !! آدم‌ها برای تمام شکستن‌ها دلایل خوبی دارند امــا من هنوز نفهمیدم که چرا آدم‌ها دل‌ را می‌شکنند ؟! . . . ممنون از لایک و کامنتتون

12000.mp4 · 4.3MB
2021/10/13 - 02:34