2021/10/13 - 13:16 در A-D-M
دیدگاه
REXZA

نـذر کـردم گـر از این غـــم به درآیــم روزی
تا در میکده شادان و غـزل خــــوان بـــــروم

حافظ

1400/07/21 - 13:45 ·
ana36

جناب حافظ ...

1400/07/21 - 14:31 ·
REXZA

{-35-}

1400/07/21 - 16:04 ·