.

2021/10/13 - 16:58
پیوست عکس:
unnamed.jpg
unnamed.jpg · 512x512px, 50KB
دیدگاه
Parvin-Has

اوخی

1400/07/21 - 16:59 ·
Nazgol

{-a82-}{-a82-}
میقام باهات بحرفم تلفنی {-38-}

1400/07/21 - 17:01 ·
Parvin-Has

تنهایی؟

1400/07/21 - 17:01 ·
Nazgol

نا مامی هس میره البته یکم دیگه میره

1400/07/21 - 17:02 ·
Parvin-Has

باشه سرم خلوته خواسی بزنگ

1400/07/21 - 17:02 ·
Nazgol

زنگت میزنم الان

1400/07/21 - 17:09 ·
Nazgol

الان شمارتو یه جا رو یه چیزی نوشتم پیداش میکنم{-18-}

1400/07/21 - 17:10 ·
Parvin-Has

ای شیطون{-33-}

1400/07/21 - 22:15 ·