خواستم سر کلاس یکمی آب بخورم استاد ناراحت شد ، گفتم خب همه دارن آب میخورن مشکلش چیه ؟ گفت مال اونا بطری آب معدنیه ، اصلا تو چجوری این کلمنو آوردی طبقه ۳ ؟

2021/10/13 - 17:48 در بوشهری ها
دیدگاه
saeed37

نوووووش جوووون

1400/07/21 - 17:51 ·
ber99keh

متشکرم

1400/07/21 - 17:52 ·